KLUB PETROHRADSKÁ 
is a front desk, shop, box office and relaxation area refreshing since the very morning.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎


Mon — Fri
07.30 - 23.00


Sat 
14.00 - 22.00


For reservations call the bar  +420 774 224 201; for lease send us an email to bar@petrohradskakolektiv.com

JEDNA DVA TŘI GALLERY is showcasing emerging artists since 2016 in Prague.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎

Mon — Fri 
OPENING 27th of March

For inquiries, information about gallery or gallery program, contact us on

︎ gallery@petrohradskakolektiv.com
Tue— Fri 
17.00 - 22.00


For the program go to: www.kinopetrohradska.cz

For reservations/rent contact us on

cinema:
︎kino@petrohradskakolektiv.com

bar:
︎bar@petrohradskakolektiv.com


The culture center Petrohradská kolektiv presents it's newest project Kino Petrohradská - a single-screen repertory cinema that opened in July 2021. The cinema is built in a former industrial space of an assembly workshop of an historically defunct area of a mill, a bakery, and later a factory for chocolate goods. Currently this complex serves as a base for a gallery, a klub, and Prague based and foreign artists. Most importantly, however, it offers a pleasant environment for our visitors. 

Nový projekt kulturního centra Petrohradská kolektiv Kino Petrohradská je jednosálové repertoárové kino, které spustilo svůj provoz v červenci 2021. Areál, jehož je kinosál součástí, se nachází v prostorách bývalého industriálního prostoru montážní dílny, historicky zaniklého mlýna, pekárny a později továrny na čokoládové zboží. Komplex dnes slouží jako zázemí pro galerii, klub, pražské i zahraniční umělce, především však poskytuje příjemný prostor našim návštěvníkům.

The program of Kino Petrohradská is made up of a combination of the most interesting productions in Czech distribution as well as a hand-picked selection of works from the world of festivals and from cinema history by our resident curator Christopher Small.
Program Kina Petrohradská je tvořen kombinací nejzajímavějších produkcí z české distribuce a výběrem děl ze světa festivalů a filmové historie, které vybral náš stálý kurátor Christopher Small.

Christopher Small

A writer and film programmer, Christopher is a regular guest and jury member at international film festivals, is the head of the Locarno Academy in Switzerland, critic for a roster of international publications, former programmer at Sheffield DocFest, and the curator of DAFilms in Europe.
Christopher Small

Christopher je spisovatel a filmový dramaturg, pravidelný host a člen poroty na mezinárodních filmových festivalech, vedoucí Akademie Locarno ve Švýcarsku, kritik řady mezinárodních publikací, bývalý dramaturg Sheffield DocFestu a kurátor DAFilms v Evropě.

You can find the program at www.kinopetrohradska.cz
 Program kina můžete najít na vlastních stránkách www.kinopetrohradska.cz

The cinema’s capacity is 58 seats with a 7.1 channel sound.
Naše kino má kapacitu 58 míst a disponuje 7.1 kanálovým zvukem.


If you’re interested in renting the cinema for private purposes, such as screenings, concerts and other kinds of events, please contact us via email or on phone number:

produkce@petrohradskakolektiv.com

+420 603 112 399.

V případě soukromých projekcí, koncertů, firemních večírků, natáčení nás prosím kontaktujte na:

produkce@petrohradskakolektiv.com

tel. +420 603 112 399