🗯️ For collaborations,
co-production or commercial lease of spaces, contact us on

︎produkce@petrohradskakolektiv.com

For studio lease, send us your portfolio to

︎ ateliery@petrohradskakolektiv.comJEDNA DVA TŘI GALLERY is showcasing emerging artists since 2016 in Prague.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎

For inquiries, information about gallery or gallery program, contact us on

︎ gallery@petrohradskakolektiv.com

Mon — Fri
/ 3pm— 8pm
Gallery and yard spaces are accessible through the cafe.
KAFE PETROHRADSKÁ is refreshing us with freshly brewed coffee since 2019.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎


☕️️For reservations up to 30 people, send us an email or call 

︎ kafe@petrohradskakolektiv.com
︎ +420 720 519 563

Mon — Fri
/ 10am — 10pm 
Sat 
/ 4pm — 10pm
EDUCATION  


EDUKACE


WORKSHOPS, TALKS

TVŮRČÍ DÍLNY, AUTORSKÉ PŘEDNÁŠKY


Due to the interdisciplinary focus of the Petrohradská kolektiv, the above-mentioned programs are complemented by other activities that develop individual thematic lines through lectures, discussions and workshops. Educational activities also include project Intergenerational Dialogue, whose first activities for the public began at the end of June 2019. The focus of the project is to increase mutual communication between artists and the general public, focusing on the involvement of seniors in intergenerational discussions through creative workshops and guided tours.

The aim is to provide seniors with contact with the outside world, attract their attention to the projects of young authors and thus help natural intergenerational relationships.
Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření PK jsou zmíněné činnosti výše, doplněny dalšími aktivitami jež rozvíjí jednotlivé tematické linky prostřednictvím přednášek, diskuzí nebo workshopů. Do edukativní činnosti také řadíme projekty Mezigeneračního dialogu, jehož první aktivity pro veřejnost započaly na konci června 2019. Cílem je vyšší vzájemná komunikace umělců s širokou veřejností se zaměřením na zapojení seniorů do mezigeneračních diskuzí skrze tvůrčí dílny a komentované prohlídky.

Snahou je zprostředkovat seniorům kontakt s okolním světem, přitáhnout jejich pozornost k projektům mladých autorů a pomoci tak přirozeným mezigeneračním vztahům


 
.