🗯️ For collaborations,
co-production or commercial lease of spaces, contact us on

︎produkce@petrohradskakolektiv.com

For studio lease, send us your portfolio to

︎ ateliery@petrohradskakolektiv.comJEDNA DVA TŘI GALLERY is showcasing emerging artists since 2016 in Prague.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎

For inquiries, information about gallery or gallery program, contact us on

︎ gallery@petrohradskakolektiv.com

Mon — Fri
/ 3pm— 8pm
Gallery and yard spaces are accessible through the cafe.
KAFE PETROHRADSKÁ is refreshing us with freshly brewed coffee since 2019.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎


☕️️For reservations up to 30 people, send us an email or call 

︎ kafe@petrohradskakolektiv.com
︎ +420 720 519 563

Mon — Fri
/ 10am — 10pm 
Sat 
/ 4pm — 10pm
JEDNA DVA TŘI GALLERY


JEDNA DVA TŘI GALLERY


Jedna Dva Tři Gallery started its activities in March 2016. For the first few years it was situated in the front part of our building on the corner of the streets Ukrajinská and Petrohradská. In 2018 the gallery was moved to the backyard of the building and is accessible through Kafe Petrohradská that replaced the original gallery in the front. In 2021 the gallery will be moved to a new larger space also situated in the backyard.

The program of the gallery includes exhibitions of young generation of Czech artists and foreign residents who come to Petrohradská kolektiv as a part of our Artist in Residence program. In parallel with the exhibition projects, there are thematic lectures and discussions.

For exhibition projects, work with space on the basis of experiment is crucial. Specifically, we aim to ensure that each exhibition presented at Jedna Dva Tři Gallery is created specifically for its premises, and we encourage exhibiting artists to respond sensitively to them.

The resulting exhibitions then not only reflect on the theme of the author's work, but also carries the uniqueness of the place.


Through the exhibition program, we keep challenging ourselves to engage the general public and to introduce contemporary art to it. Our goal is connecting people, ideas and practices on both local and international levels. Naturally, we strive for the involvement and subsequent sharing of exploratory creative processes. We understand art as a mutual source, a catalyst for innovation and a mediator of connectivity.

If you have any questions about the gallery or its exhibition program, please contact us via email edita@petrohradskakolektiv.com.


Mon — Fri / 3pm— 6pm
Gallery and yard spaces are accessible through the cafe.


︎︎︎ Facebook ︎︎︎ Instagram
Činnost Jedna Dva Tři Gallery byla zahájena v březnu 2016. Do roku 2018 se nacházela na rohu budovy mezi ulicemi Ukrajinská a Petrohradská. Nyní je umístěna ve dvoře objektu, který je přístupný skrze kavárnu, která zaujala její původní místo. V roce 2021 se galerie znovu přestěhuje, tentokrát do většího prostoru též přístupného ze dvora komplexu.


Program galerie zahrnuje výstavy mladé generace českých umělců a zahraničních rezidentů v rámci projektu Artist in Residence Petrohradská kolektiv. Paralelně k výstavním projektům probíhají tématické přednášky a diskuze.


Pro výstavní projekty je stěžejní práce s prostorem na bázi experimentu. Konkrétně si klademe za cíl, aby každá výstava prezentovaná v Jedna Dva Tři Gallery byla vytvořena přímo pro její prostory a podporujeme vystavující umělce, aby na ně citlivě reagovali.

Výsledkem je výstava, která nejenže reflektuje téma autorovy tvorby, ale také v sobě nese jedinečnost místa.


Výzvou výstavního programu je zaujmout širokou veřejnost a zprostředkovat jí kontakt se současným uměním, s cílem spojit lidi, myšlenky a praktiky na lokální i mezinárodní úrovni. Přirozeně usilujeme o zapojení a následné sdílení průzkumných tvůrčích procesů. Umění chápeme jako vzájemný zdroj, katalyzátor inovací a prostředek konektivity.


V případě dotazů ohledně galerie či galerijního programu nás kontaktujte na: edita@petrohradskakolektiv.com


Po — Pá / 15h — 18h
Prostory galerie a dvora jsou přístupné prostřednictvím kavárny.

 
.