KLUB PETROHRADSKÁ 
is a front desk, shop, box office and relaxation area refreshing since the very morning.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎


Mon — Fri
07.30 - 23.00


Sat 
14.00 - 22.00


For reservations call the bar  +420 774 224 201; for lease send us an email to bar@petrohradskakolektiv.com





JEDNA DVA TŘI GALLERY is showcasing emerging artists since 2016 in Prague.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎

Mon — Fri
SEASON CLOSED

For inquiries, information about gallery or gallery program, contact us on

︎ gallery@petrohradskakolektiv.com




Tue— Fri 
17.00 - 22.00


For the program go to: www.kinopetrohradska.cz

For reservations/rent contact us on

cinema:
︎kino@petrohradskakolektiv.com

bar:
︎bar@petrohradskakolektiv.com

JEDNA DVA TŘI GALLERY


JEDNA DVA TŘI GALLERY



SEZÓNA 2021 SKONČILA.
TĚŠÍME SE NA VÁS V PŘÍŠTÍM ROCE!

The Jedna Dva Tři Gallery project was launched in March 2016. It is now located in a newly renovated space accessible from the courtyard of the Petrohradská kolektiv culture center building.

The exhibition program of the gallery focuses on the presentation of original curatorial concepts and artistic outputs based on experimentation. Jedna Dva Tři Gallery aims to present the most interesting projects from the Czech and foreign art scenes. Long-term, the main goal of the project is pushing the boundaries of established curatorial approaches and standards in the presentation of contemporary art in response to its current trends.

The main curator of the gallery has been Edita Štrajtová since the launch of the project. In the past, the gallery has also collaborated with a number of external curators from the predominantly domestic contemporary scene (e.g. Noemi Purkrábková and Jiří Sirůček, Monika Čejková, Christina Giggliotti, Petr Krátký). In 2021, the curatorial team expanded to include a new member, Linda Vondrová.

Projekt Jedna Dva Tři Gallery byl zahájen v březnu roku 2016. V současné době se galerie nachází v nově zrekonstruovaném prostoru přístupném ze dvora budovy kulturního centra Petrohradská kolektiv.

Výstavní program galerie se soustředí na prezentaci původních kurátorských koncepcí a uměleckých výstupů na bázi experimentu. Jedna Dva Tři Gallery usiluje o představování toho nejzajímavějšího z české i zahraniční umělecké scény. Dlouhodobým zaměřením projektu je posouvání hranic zavedených kurátorských přístupů a norem v prezentaci současného umění v reakci na jeho aktuální tendence.

Hlavní kurátorkou galerie je od počátku jejího fungování  Edita Štrajtová. V minulosti galerie spolupracovala také s řadou externích kurátorů z převážně tuzemské současné scény (např. Noemi Purkrábková a Jiří Sirůček, Monika Čejková, Christina Giggliotti, Petr Krátký). V roce 2021 se kurátorský tým rozrostl o nového člena Lindu Vondrovou.

2021: Where the Sun Sets and Where It Rises
In 2021, Jedna Dva Tři Gallery hosted an exhibition cycle called ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’. The cycle’s purpose was to provide a space for creative dialogue between exhibiting artists. In the context of the current increasingly intense interest in community and collectivity, the cycle was not divided into authorial exhibitions of individual artists. Instead, it was a continuous process in which each author came into an existing installation, which they developed by placing their own artwork. It changed the entire exhibition and the artworks kept being recontextualized.

Together, the exhibitions formed a continuous story, in which they functioned as individual chapters that were supplemented by prosaic texts. This creative process is meant to conclude into a prosaic-artistic whole.

If you have any questions about the gallery or the gallery program, please contact us at: edita@petrohradskakolektiv.com

The season 2021 is over. The gallery will open again in 2022.
2021: Where the Sun Sets and Where It Rises
V roce 2021 probšhl v Jedna Dva Tři Gallery výstavní cyklus ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’, vytvářející prostor pro tvůrčí dialog vystavujících umělců. V kontextu stále intenzivnějšího zájmu o komunitnost a kolektivitu cyklus nebyl rozdělen na autorské výstavy jednotlivých umělců, nýbrž byl kontinuálním procesem, ve kterém každý autor přicházel do již existující instalace, kterou rozvíjel vlastním dílem, čímž se celá výstava neustále měnilav čase.

Výstavy společně tvoří příběh na pokračování, kdy ve své posloupnosti fungují jako jednotlivé kapitoly, které jsou doplněny prozaickými texty. Tento tvůrčí proces pak dává vzniknout koncepčnímu beletristicko-uměleckému celku.

V případě dotazů ohledně galerie či galerijního programu nás kontaktujte na: edita@petrohradskakolektiv.com

Sezóna 2021 skončila. Galerie otevře znovu v roce 2022.