🗯️ For collaborations,
co-production or commercial lease of spaces, contact us on

︎ produkce@petrohradskakolektiv.com

For studio please, send us your portfolio to

︎ ateliery@petrohradskakolektiv.comJEDNA DVA TŘI GALLERY is showcasing emerging artists since 2016 in Prague.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎

For inquiries, information about gallery or gallery program, contact us on

︎ gallery@petrohradskakolektiv.com

Mon — Fri
/ 2pm— 8pm
Gallery and yard spaces are accessible through the cafe.
KAFE PETROHRADSKÁ is refreshing us with freshly brewed coffee since 2019.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎


☕️️For reservations up to 30 people, send us an email or call 

︎ kafe@petrohradskakolektiv.com
︎ +420 720 519 563

Mon — Fri
/ 9am — 11pm 

Sat — Sun
/ 2pm  — 11pm


Petrohradská kolektiv is an artist-run initiative with it's own production, dramaturgy, and spaces for experiemntal and contemporary art since 2015, giving artists room for their work, freedom and attention. Our activities are mostly focused on exhibitions and education, live art and residency for local and foreign artists. Petrohradská kolektiv wants to contribute to the value of art in society by supporting, presenting and producing projects not only focused on contemporary arts.Petrohradská kolektiv je artist-run initiative s vlastní produkcí, dramaturgií, místem pro experiment a současné umění od roku 2015, které dává umělcům a jejich práci prostor, volnost a pozornost. Naše aktivity inklinují k výstavní činnosti a edukativní činnosti, živému umění a tvůrčím pobytům českých a zahraničních umělců. Petrohradská kolektiv chce přispět k významu umění ve společnosti podporou, prezentací a produkcí nejen nových uměleckých projektů.

︎︎︎ výroční zprávy 

SPACE


Location where Petrohradská kolektiv is based was erected in Pragues Vršovice district by 1903. Built as a mill and a bakery for Hedivka and Karel Müller. By the end of 1920 the structure was rebuilt to house the manufacturing of chocolate goods by Korda ltd. The building was last used by an assembly workshop of Industrial Automation Plants (ZPA). Currently the building is to be demolished. In the meantime, since 2015, it's being used by our association to produce a cultural programme and a platform for young arts. Aside from the 36 studios that provided spaces for over 200 artists over the course of their operation, the space has a multifunctional room, photo studio and recording studio, Jedna Dva Tři Gallery and a base for resident artists. By the beginning of the year 2019, Kafe Petrohradská opened in frontage of the building.

PROSTOR


Budova, ve které kolektiv sídlí byla postavena roku 1903 na území pražských Vršovic, nacházel se zde mlýn a pekárna manželů Hedvik a Karla Müllerových. Koncem třicátých let byl objekt přestavěn na továrnu na čokoládové zboží Korda a spol. Historicky posledním uživatelem objektu byla montážní dílna Závodů Průmyslové Automatizace. Současně je budova určená k demolici. V mezičase je již od roku 2015 užívána naším spolkem, který zde realizuje kulturní program a platformu pro mladé umění. Mimo 36ti ateliérů, které za dobu fungování projektu poskytly zázemí více než 200 tvůrcům, prostor disponuje multifunkčním sálem, fotografickým a nahrávacím studiem, galerií Jedna Dva Tři Gallery a zázemím pro zahraniční rezidence. Dále se začátkem roku 2019 otevřela v prostoru budovy Kafe Petrohradská.

STAFF/MEMBER


Core basis of our operation is based on discussion - current form of cooperation on emerging projects and possible coproduction is defined by collaborative refinement of concepts and ideas. Core of the collective composes of the co-founder and project manager Daniel Konopáč and co-founder, dramaturg for residence programme and currator of Jedna Dva Tři Gallery, Edita Štrajtová. Added on 2016, the core expanded by the live art curator Dominika Andrašková and a sound technician and power base handler of all duties to be performed, Jan Duben.  

We owe a thanks to the huge amount of external help and part-time collaborations, that sometimes briefly, but significantly helped in the project development. We cooperate with non-profit organizations, students and many other individuals, who seek to support our local alternative scene.TÝM


Základní princip našeho fungování je založen na diskusi – konkrétní podoba spolupráce na vznikajících projektech i možná koprodukce je určena společným týmovým projednáním návrhů a nápadů. Pevné jádro kolektivu tvoří spoluzakladatel a manažer projektu Daniel Konopáč, Edita Štrajtová, jako spoluzakladatelka, dramaturg rezidenčních programů a kurátorka Jedna Dva Tři Gallery, od roku 2016 kurátorka Programu živého umění Dominika Andrašková, zvukař a hlavní technik Jan Duben.  


Díky patří velkému množství externistů a příležitostných spolupracovníků, kteří občas krátce, ale významně pomohli ve vývoji projektu. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, studenty a dalšími jednotlivci, kteří podporují místní alternativní scénu.
Daniel Konopáč
Executive management
/ Management a exekutiva

daniel@petrohradskakolektiv.co
+420 603 112 399
Edita Štrajtová
Exhibition and residential programme
/ Výstavní a rezidenční program

edita@petrohradskakolektiv.com
+420 736 489 876Jan Duben
Sound and technical support
/ Zvuk a technické zajištění

honza@petrohradskakolektiv.com
+420 725 931 197


.