KLUB PETROHRADSKÁ 
is a front desk, shop, box office and relaxation area refreshing since the very morning.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎


Mon — Fri
07.30 - 23.00


Sat 
14.00 - 22.00


For reservations call the bar  +420 774 224 201; for lease send us an email to bar@petrohradskakolektiv.com

JEDNA DVA TŘI GALLERY is showcasing emerging artists since 2016 in Prague.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎

Mon — Fri
SEASON CLOSED

For inquiries, information about gallery or gallery program, contact us on

︎ gallery@petrohradskakolektiv.com
Tue— Fri 
17.00 - 22.00


For the program go to: www.kinopetrohradska.cz

For reservations/rent contact us on

cinema:
︎kino@petrohradskakolektiv.com

bar:
︎bar@petrohradskakolektiv.com


STUDIOSATELIÉRY


The building of the artist run initiative Petrohradská kolektiv houses a studio complex with 36 studios providing facilities for more than 70 artists at this moment and to more than 200 artists since 2015.

Below you will find an overview of the currently available studios for rent:Studio No. 316
Total size 18m2, 3rd floor, window to the street (north side). Former painting studio.
Price 8000Kč,-/ month.

Studio No. 316
Total size 18m2, 3rd floor, window to the street (north side), studio has resin floor, suitable for an office or graphic studio.
Available from 1st of April or earlier based on mutual agreement.
Price 8600Kč,-/ month.

Studio no. 204-206
Total area of 64m2 divided into 3 rooms (19m2, 20m2, 20m2) and a storage room (5m2), 2nd floor, windows to the courtyard on the south side; one room is entrance from the corridor with a glass wall to the corridor (ideal for example for movement courses).
Price 19500Kč,-/month.

Studio  No.  209
Total area 195m2 divided into two rooms, circa 165m2 and 40m2, 2nd floor, windows on the south side facing the courtyard and the north side facing Ukrainska street. Own kitchen, shared toilets on the floor.
Price on request

All prices include utilities and energy.

If you are interested in renting a studio, please send us your portfolio, a few words about yourself and a proposal for date of viewing(Mon-Fri: 10am-6pm or upon request) to ateliery@petrohradskakolektiv.com.
V budově artist run iniciativy Petrohradská kolektiv se nachází ateliérový komplex s 36ti ateliéry poskytující zázemí více než 70ti umělců a více než 200 jednotlivcům od roku 2015.

Níže naleznete přehled aktuálně volných ateliérů k pronájmu:Ateliér č. 316
celková velikost 18m2, 3. nadzemní podlaží, okno do ulice (severní strana). Bývalý malířský ateliér.
Cena 8000Kč,-/ měsíc.

Ateliér č. 317
celková velikost 18m2, 3. nadzemní podlaží, okno do ulice (severní strana), ateliér má epoxidovou podlahu, vhodný spíše jako kancelář nebo grafické studio.
Bude k dispozici od 1. dubna nebo dříve dle domluvy. 
Cena 8600Kč,-/ měsíc.

Ateliér č. 204-206
celková velikost 64m2 rozdělená na 3 místnosti(19m2, 20m2, 20m2) a příruční sklad(5m2), 2. nadzemní podlaží, okna do dvora na jižní stranu; jedna místnost je vstupní z chodby s prosklenou stěnou do chodby(ideální například na pohybové kurzy).
Cena 19500Kč,-/ měsíc.

Studio č. 209
Celková plocha 195m2 rozdělená na dvě místnosti, circa 165m2 a 40m2, 2. nadzemní podlaží(1. patro), okna na jižní stranu do vnitrobloku a severní stranu do ulice Ukrajinská. Vlastní kuchyňka, společné toalety na patře.
Cena na vyžádání

Všechny ceny jsou včetně služeb a energií.

V případě zájmu o pronájem studia nám prosím zašlete vaše portfolio, pár slov o sobě a návrh termínu prohlídky(Po-Pa: 10-18hod nebo dle domluvy) na email ateliery@petrohradskakolektiv.com.

YARD 

DVŮR

Courtyard Petrohradská collective is used for cultural events and relaxing meetings of residents and their visitors. It can also be rented for private events or filming and photo shoots. 

If you are interested in renting the courtyard, please send us a description of the project/event, including the financial possibilities under which you want to carry out the project to produkce@petrohradskakolektiv.com


Dvůr Petrohradská kolektiv slouží pro kulturní eventy a odpočinkové setkání rezidentů a jejich návštěv. Mimojiné je možné si jej pronajmout na soukromý event nebo natáčení a focení. 

V případě zájmu o pronájem dvora nám zašlete prosím popis projektu/ eventu včetně finančních možností, za kterých chcete projekt uskutečnit na produkce@petrohradskakolektiv.com


CINEMA

KINO

The theatre with a foyer in the form of the Kino Petrohradská project was built in 2021.
The theatre has a 4.5 x 2.5 m projection screen and 7.1 channel sound, the capacity of the theatre is 58 seats and is air-conditioned.

The cinema building is located in the courtyard of the art centre and combined with its very distinctive interior makes an interesting space for presentations, corporate screenings, parties and celebrations.

If you are interested in renting the cinema, please send us a description of the project/event, including the financial possibilities under which you want to carry out the project to produkce@petrohradskakolektiv.com
Projekční místnost s foyer ve formě projektu Kino Petrohradská vznikla v roce 2021. Sál disponuje projekčním plátnem s rozměrem 4,5 x 2,5m a 7.1 kanálovým zvukem, kapacita sálu je 58 míst a je klimatizovaný.

Budova kina se nachází ve dvoře uměleckého centra a v kombinaci se svým velmi osobitým interiérem je zajímavým prostorem pro prezentace, firemní projekce, večírky a oslavy.

V případě zájmu o pronájem kina nám zašlete prosím popis projektu/ eventu včetně finančních možností, za kterých chcete projekt uskutečnit na produkce@petrohradskakolektiv.com

PHOTO STUDIO

FOTO STUDIO

The area of the studio including the kitchenette is 110m2. The studio has a large corner fabion of 4.5 x 6m and a height of 3.5m. The suspended movable truss system on the ceiling allows hanging decorations and lights weighing a maximum of 50kg per truss (total number of 2pcs).
The studio also includes a kitchen and production facilities.

Outside of the exhibition program, the studio can be connected to the next door space - 110m2 gallery for costume or makeup purposes or a second studio.

Beyond the rental, it is also possible to rent lighting equipment in the form of conventional lights and several led lights with bowens bayonet. 

If you are interested in renting the studio, please send us a description of the project including the financial possibilities under which you want to carry out the project to produkce@petrohradskakolektiv.com

Plocha studia včetně kuchyňky je 110m2. Studio disponuje velkým rohovým fabionem o rozměru 4,5 x 6m a výšce 3,5m. Závěsný pohyblivý truss systém na stropě dovoluje závěs dekorací a světel o hmotnosti maximálně 50kg na každý truss(celkový počet 2ks). Součástí studia je i kuchyňka a zázemí pro produkci.

Mimo výstavní program je možné studio propojit se sousední galerií o ploše 110m2 například pro účely kostymérny nebo makeupu nebo jako druhé studio.

Nad rámec pronájmu je možné si pronajmout i světelné vybavení v podobě konvenčních světel a několika led světel s bowens bajonetem. 

V případě zájmu o pronájem studia nám zašlete prosím popis projektu včetně finančních možností, za kterých chcete projekt uskutečnit na produkce@petrohradskakolektiv.com