🗯️ For collaborations,
co-production or commercial lease of spaces, contact us on

︎ produkce@petrohradskakolektiv.com

For studio please, send us your portfolio to

︎ ateliery@petrohradskakolektiv.comJEDNA DVA TŘI GALLERY is showcasing emerging artists since 2016 in Prague.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎

For inquiries, information about gallery or gallery program, contact us on

︎ gallery@petrohradskakolektiv.com

Mon — Fri
/ 3pm— 6pm
Gallery and yard spaces are accessible through the cafe.
KAFE PETROHRADSKÁ is refreshing us with freshly brewed coffee since 2019.

︎︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎


☕️️For reservations up to 30 people, send us an email or call 

︎ kafe@petrohradskakolektiv.com
︎ +420 720 519 563

Mon — Fri
/ 3am — 22pm 
LIVE ARTŽIVÉ UMĚNÍ


The Live Arts program of Petrohradská kolektiv is not only a platform for experimental music, it is a meeting point of different directions of this genre, its listeners and creators. In 2020 we have three concert series in our program: Petrohradská ft. R(A)DIO (ACUSTICA) directed by Ladislav Železný, A ROOM OF ONE ́S OWN under the direction of Daniel Konopáč and Petrohradská ft. LESS with dramaturgist Juraj Hoppan.

During the operation of the project, two theatrical performances under the Program of the Performing Arts were created. In 2018 a performance with non-actors directed by Peter Gonda named A.T.I.S.M.I.A. was created in collaboration with the …příští vlna / next wave… festival. In 2019, the same director also prepared a scenic concert entitled Six Stories of Origin and Extinction. Positive response from the lay and professional public was followed by a performance at the Kiosk Festival in Žilina, SK.
Program živého umění Petrohradská kolektiv je platformou nejen pro experimentální hudbu, místem setkávání různých směrů tohoto žánru, jejich posluchačů a tvůrců. V roce 2020 jsme připravili tři koncertní cykly: Petrohradská ft. R(A)DIO(ACUSTICA) v režii Ladislava Železného, A ROOM OF ONE ́S OWN pod kurátorskou taktovkou Daniela Konopáče a Petrohradská ft. LESS dramaturga Juraje Hoppana.


Za dobu fungování projektu vznikly dva divadelní počiny spadající pod Program živého umění
V roce 2018 vznikla ve spolupráci s festivalem …příští vlna / next wave… performance s ne-herci v režii Petera Gondy s názvem A.T.I.S.M.I.A., která se dočkala více uvedení i mimo naše prostory. V roce 2019 vznikl s tím též režisérem scénický koncert s názvem Šest příběhů o vzniku a zániku. Pozitivní ohlas laické i odborné veřejnosti byl následován uvedením na Kiosk festivalu v Žilině, SK.


.