Klara Jakes, Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Bronson Smillie

 ~

01. 11. - 12. 11. 2021'Where the Sun Sets and Where It Rises'
CHAPTER 12


curated by Edita Štrajtová & Linda Vondrová

Text: Linda Vondrová
Visuals: Šimon Levitner (BCAA system)
Graphic design: Martin Czeller (Lobster)


Otevření výstavy / Opening
01. 11. 2021  18:00/ 6pm
jednadvatři gallery,
Petrohradská 13,
Praha 10


Otevírací doba / Opening hours
Po-Pá 15-20/ Mon-Fri 3-8PM

CHAPTER 12

The silent tension seemed to have no end. I was waiting for what would happen, I longed for change, for a future that would make some sense. The tensions interwoven with air felt like receding sea before the destructive force of a tsunami.

One, two, three, a pressure wave struck space and I heard the sound of a crackling mirror. The creaking friction of shards made me feel sick yet hopeful. The change was here.

Everything stopped and I started sucking in a new world. But something felt strange.

When I looked at the sky, there was the old familiar enemy. The Sun was shining mockingly from the top and I started to drown into frustration. Once again, I was alone in the middle of a landscape that seemed perhaps even more the same than ever, as if time was running backwards; that unbearable blaze without rest.

All this was to be a thing of the past, the world was to be in balance and I was to be a part of it. Where are you all rushing to? I am trying to follow the clearly defined trajectory of your movement, but it’s hard to orientate myself in the specificity of your steps. The road is sometimes green, sometimes arid, and sometimes it becomes a river from which a fresh wind blows in contrast to the ubiquity of endless heat.

Do I exist in a time loop? Who or what am I? And when?


 KAPITOLA DVANÁCTÁ

Tichá tenze jakoby neměla konce. Čekám, co nastane, toužím po změně, po budoucnosti, která nabyde smyslu. Napětí protkané vzduchem připomíná ústup moře před ničivou silou tsunami.

Jedna, dva, tři, prostorem proletí tlaková vlna a já slyším zvuk praskajícího zrcadla. Skřípající tření střepů ve mně vyvolává nevolnost i naději. Změna je tu.

Vše utichne a já začnu nasávat nový svět, ale něco se mi nezdá.

Když pohlédnu na nebe je tam ten starý známý známý nepřítel. Slunce z vrchu výsměšně sálá a já propadám frustraci. Opět jsem zůstal*a o samotě uprostřed krajiny, která se zdá snad více stejnou, než kdy dřív, jakoby čas fungoval naruby; to nesnesitelné parno bez odpočinku.

Tohle vše mělo být minulostí, svět měl být v rovnováze a já jeho součástí. Kam všichni spěcháte? Sleduji jasně určenou trajektorii vašeho pohybu a nedokážu se zorientovat v konkrétnosti vašich kroků. Cesta je místy zelená, místy vyprahlá, a někdy se stává řekou, od které vane svěží vítr v rozporu se všudypřítomností nekonečného žáru.

Existuji snad v nějaké v časové smyčce? Kdo nebo co jsem? A kdy?
‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ is a narrative exhibition saga in Jedna Dva Tři Gallery. The exhibition cycle is divided into 13 chapters and a prologue. Within this series, artworks of 24 artists will be showcased. The exhibitions are a creative dialogue between the exhibiting artists, who come and intervene in the installation and then leave as the story goes.

The 13th exhibition of the narrative exhibition cycle ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Artists exhibiting within the series:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Victoria Oren, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2021 by the State Fund of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ je výpravná výstavní sága na pokračování. Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh.

Již  třináctá výstava výpravného výstavního cyklu ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Vystavující v rámci celého cyklu:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster & Lena Luga, Dominika Dobiášová, Anna-Marie Berdychová & Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Victoria Oren, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2021 byl podpořen Státním fondem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy