EN
The Jedna Dva Tři Gallery project was launched in March 2016. It is now located in a newly renovated space accessible from the courtyard of the Petrohradská kolektiv culture center building.

The exhibition program of the gallery focuses on the presentation of original curatorial concepts and artistic outputs based on experimentation. Jedna Dva Tři Gallery aims to present the most interesting projects from the Czech and foreign art scenes. Long-term, the main goal of the project is pushing the boundaries of established curatorial approaches and standards in the presentation of contemporary art in response to its current trends.

The main curator of the gallery has been Edita Štrajtová since the launch of the project. In the past, the gallery has also collaborated with a number of external curators from the predominantly domestic contemporary scene (e.g. Noemi Purkrábková and Jiří Sirůček, Monika Čejková, Christina Giggliotti, Petr Krátký, Linda Vondrová).

CZ
Projekt Jedna Dva Tři Gallery byl zahájen v březnu roku 2016. V současné době se galerie nachází v nově zrekonstruovaném prostoru přístupném ze dvora budovy kulturního centra Petrohradská kolektiv.

Výstavní program galerie se soustředí na prezentaci původních kurátorských koncepcí a uměleckých výstupů na bázi experimentu. Jedna Dva Tři Gallery usiluje o představování toho nejzajímavějšího z české i zahraniční umělecké scény. Dlouhodobým zaměřením projektu je posouvání hranic zavedených kurátorských přístupů a norem v prezentaci současného umění v reakci na jeho aktuální tendence.

Hlavní kurátorkou galerie je od počátku jejího fungování  Edita Štrajtová. V minulosti galerie spolupracovala také s řadou externích kurátorů z převážně tuzemské současné scény (např. Noemi Purkrábková a Jiří Sirůček, Monika Čejková, Christina Giggliotti, Petr Krátký, Linda Vondrová). 


If you have any questions about the gallery or the gallery program, please contact us at: info@petrohradskakolektiv.comV případě dotazů ohledně galerie či galerijního programu nás kontaktujte na: info@petrohradskakolektiv.comUPCOMING / PAST EXHIBITIONS