EN

We have several public opencalls throughout the year. The main one concerns an artist in residence (AiR) that we have been organizing for the past 7 years. We have also recently started challenges with our partner project Noise Kitchen and their Bramborack project.
CZ
V průběhu roku máme několik veřejných výzev. Ta hlavní se týká uměleckých rezidencí (AiR), které pořádáme již 7 let. Dále jsme nedávno začali s výzvami s partnerským projektem Noise Kitchen a jejich projektem Bramborack.