EN

Throughout the year, we have several public calls offering the opportunity to participate in international residency projects both in the Czech Republic and abroad with our partners. Additionally, you can take part in the current call related to the activities of partner projects such as Noise Kitchen.
CZ
V průběhu roku máme několik veřejných výzev nabízející možnost účastnit se projektu zahraničních rezidencí jak v ČR, tak zahraničí s našimi partnery. Dále se můžete účastnit aktuální výzvy spojené s aktivitami partnerských projektů jako je Noise Kitchen.
APPLY NOW

There are currently no running open calls.

PAST OPENCALLS