THE OPENCALL FOR ARTISTS IN RESIDENCE 2023 IS ALREADY OVER AND THE RESIDENCIES ARE ONGOING 


EN
The Petrohradská kolektiv’s residential program has been operating since 2016, when the AiR studios were opened to artists from abroad for the first time.

The goal of the program is creating an open platform for international artistic dialogue, interconnection of different cultures, and support for emerging artists working with diverse media.

The residency is an opportunity for personal artistic and professional development, for independent work, and networking. It allows the residents to stay in the heart of a cultural center, activities of which exceed contemporary art. Petrohradská kolektiv facilitates creative, work, and friendly bonding between artists, thinkers, and curators, within and outside its complex. Since Petrohradská kolektiv plays a role on the Czech contemporary art scene, it creates space for the residents to network and establish potential collaborations.


CZ
Rezidenční program Petrohradská kolektiv funguje již od roku 2016, kdy se ateliéry komplexu poprvé otevřely zahraničním tvůrcům.

Cílem programu je vytvoření otevřené platformy pro mezinárodní umělecký dialog, propojování rozlišných kultur a podpora začínajících umělců napříč obory.


Rezidence nabízí prostor pro osobní tvůrčí i profesní rozvoj, nezávislou práci, networking a pobyt v srdci kulturního centra, jehož činnost překračuje současné umění. Zázemí Petrohradská kolektiv rezidentům umožňuje navázat kreativní, pracovní i přátelské vztahy v rámci komplexu i mimo něj. Činnost kolektivu je propojena s aktivní českou současnou scénou, což rezidentům značně ulehčuje networking a vytvoření potenciálních spoluprací.


REZIDENČNÍ PROGRAM AIR 2023 JE FINANCOVÁN Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, GRANT MINISTERSTVA KULTURY Č.0214000141


PROGRAM SÍŤOVÁNÍ REZIDENČNÍCH CENTER - CONNECTING HORIZONS 2023 JE FINANCOVÁN Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, GRANT MINISTERSTVA KULTURY Č.0215000160


SELECTED ARTISTS


2023
︎︎︎Agnieszka Grodzinska
︎︎︎Amelie Mckee and Melle Nieling
︎︎︎Andrej Bešťak and Anja Leko
︎︎︎Jiyun Park
︎︎︎Magdalena Lazar
︎︎︎Martin Chramosta
︎︎︎Natalia Sykorova
︎︎︎Philipp Kolychev
︎︎︎Sohyun Park
︎︎︎Stanislav Zábrodský
︎︎︎Tereza Vinklárková
︎︎︎Timur Aloev
︎︎︎RESULT

2022
︎︎︎Aron Lodi and Szilvia Bolla
︎︎︎Chloé Arrouy and Arnaud Eubelen
︎︎︎Ester Babulik
︎︎︎Jan Bražina
︎︎︎Joanna Wierzbicka
︎︎︎Julijána Chomová
︎︎︎Kateřina Rafaelová
︎︎︎Na Liu
︎︎︎Veronika ŠvecováHave you left your comfort zone yet? with Soyoung Bae from Daniel Konopac on Vimeo.

This video is based on conversations with south-korean new media artist Soyoung Bae during her residency 2019 at the artist-run initiative petrohradska_kolektiv in Prague.