Johana Novotná ~

autorská projekce 

Video eseje 


01. 11. 2018 19:00


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


Johana Novotná born in 1994, she is a freshman in the department of New Media at the Academy of Fine Arts in Prague (AVU) and a graduate from the photography department at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU). In 2017 she showed her works in the Gallery 35m2 under the name "When she arrived, she was an hour late and already crystallized". She exhibited together with Laura Trenčanská in Prague and in Olomouc at the same time. They also founded the Dog Died Here studio, "an independent production for low-cost to no-cost short "B" movies with "A" content". Novotná has also founded a music project Johuš Matuš which she describes as "rural-pop soloist musical duo or a dual musical solo". She's also a co-founder of postapocalyptic music formation Buržoa. In the artistic and author sphere, Johana Novotná gravitates toward video essays with a strong focus on music production and video esthetics. Her last video YOUU won the Audience Prize at the PAF festival in Olomouc in December 2017
Johana Novotná se narodila v roce 1994. Čerstvá studentka ateliéru Nových médií I. Tomáše Svobody na AVU a absolventka ateliéru Jiřího Thýna na katedře fotografie pražské FAMU. V červnu 2017 samostatně vystavovala v pražské Galerii 35m2 (expozice nesla název When she arrived, she was an hour late and already crystallized). Na konci roku 2016 v Praze a na jaře 2017 v Olomouci vystavovala společně s Laurou Trenčanskou. Ony dvě také založily filmové studio Dog Died Here, nezávislou produkci „nízkorozpočtových až bezrozpočtových krátkometrážních béčkových filmů s áčkovým obsahem“. Novotná rovněž založila hudební projekt Johuš Matuš, který charakterizuje jako „ruralpopové sólistické muzikantské duo nebo duální muzikantské sólo“. Je rovněž spoluzakladatelkou postapokalyptické hudební formace Buržoa. Ve výtvarné – možná lépe řečeno autorské – tvorbě Johana Novotná inklinuje k videoesejím se stále intenzivnějším důrazem na hudební produkci a videoklipovou estetiku. Se svým posledním videm YOUU získala v prosinci 2017 Cenu diváků na olomoucké přehlídce PAF.Infikovanej Hledáček from Jokehana on Vimeo.

Infikovanej hledáček 2015, 13:51min

je jakousi výpovědí, dokumentem, situací, emocí, pocitem, makrosvětem, universem. Je výběrem toho, co jsem byla ochotna skrz “hledáček" videokamery, fotoaparátu či smartphonu vnímat, zaznamenat a tak uchovat. Vědomí Infikovaného Hledáčku se zaměřuje spíš než na relace na jednotlivé prvky a věci tak nevnímá ve vzájemných vztazích. Zpětně se s Infikovaným Hledáčkem personifikuji, ztotožňuji se s jeho pohledem, vnímám ho jako pohled sebe sama, jako dokument o sobě sama. Ztotožňuji se s jeho výběrem čerpajícího z informačního šumu, přehršele a neklidu. Snažím se jednotlivé prvky selektovat, nastolit jim řád, utvářet je v nové vztahy, kontexty a příběhy. Informace jako by ale byly chyceny, infikovány a nařezány.
Infikovány, vytrženy, nemožny podlehnout řádu, struktuře. 
Nikdy nekončí, nezačínají nebo naopak stále končí a začínají, a tak se dávají všanc divákovi - k chápání, nebo alespoň chapání.Youuu from Jokehana on Vimeo.

You 2017, 07:26min

Esejistický film z YouTube prostředí, jehož narace není potlačena, ale spíše přetransformována na naraci jiného charakteru - na naraci nedořečenou, spíše naznačující obsahy na základě asociací. Mísí se tu žánry i dekády vzniku videí. Jsou zde jak naprosto amatérská home videa, jůtubeři snažící se dobít internetovou youtube slávu tak i profesionální videoklipy s milionovou sledovaností. Vytváří se jakási sentimentální atmosféra použitých videí, jenž si sami o sobě nesou kontext, duch doby, ve kterém byla vytvořena a možná i uploadována.

Oh hi bye - Charlatan 2018, 02:16min
Oh hi bye - Uncanny vally baby 2018, 08:08min

Oh hi bye se věnuje napříč různými médii tématu sebereprezentace, kdy autorka využívá své hudební alterego, kterému vytváří alterego další a v tomto vztahu postupuje až k sebereprezentaci skrze objekty s okultním charakterem.

Ve vytváření reprezentace reprezentace je ale opatrná, divákovi nemusí být jasné, zda se zde opatrnost objevuje jako důsledek a záměr členitého galerijní prostoru nebo je odrazem spíše nejistého vnitřního světa, ve kterém čím hlouběji a dál jdeme, tím méně podléhá kategorizaci a možnosti konkrétního vyjádření.

Divák-posluchač je sice veden ale nedostává jasný směr.
Zvuková stopa využívající fenoménu ASMR provází celou instalací, spolu s objekty ukazující nám směr, jejichž samotné ukazování-čtení je ale spíše projekčního charakteru. Divák je šálen, navázen a maten, dokud nedojde na místo, hudební stage Uncanney Valley, nepodléhající žádné kategorizaci - žánrové ani procesiální. Nic není nabíledni.