Uroboros Festival 2023: Feral Bodies, Synthetic Ritualsve studiu Petrohradské
 

02. - 04. 11. 2023 18:00The Uroboros festival is an annual gathering of artists, designers,
and researchers experimenting with diverse means of living with
and caring for more-than-human ecologies. Attending to more-than-human as inclusive of both multispecies and algorithmic agencies, the festival focuses on art & design inquiries into contemporary social, technological, and ecological shifts.

This year following the theme Feral Bodies, Synthetic Rituals, the 2023 Uroboros invites creative experimentation with feral ways of relating to more-than-human worlds. We explore 'feral' as a quality to appraise open-ended, situated, embodied, and unexpected encounters that unfold beyond the bounds of human control and domesticity, in relation to other-than-human knowledge and experiences.

The 2023 Uroboros festival presents a variety of performative rituals, dérives (drifts), listening encounters, living installations, and other experimental engagements addressing topics in more-than-human care, synthetic sensing, queer ecologies, forest futures, ocean literacy, and more. All festival events are participatory and open to creative engagements of anyone interested in these topics.

Festival artists include Darina Alster, Jana Bernartová, Anetta Mona Chisa, Enrique Encinas, Lenka Hámošová, Ville MJ Hyvönen, Anikka Kappner, Denisa Kera, Bára Kleinhamplová, Vojtěch Kundrát, Tereza Lišková, Michal Mitro, Simon C Niquille, Open Forest Collective (Andrea Botero, Markéta Dolejšová, Jaz Hee-jeong Choi, Chewie), Erik Peters, Stefan Schäfer, Maria Lousie Juul Søndergaard, Jakub Tajovský, Dan Vlček.

While the full program is being finalized, you can read more about the 2023 theme Feral Bodies, Synthetic Rituals here: https://www.uroboros.design/
Festival Uroboros je každoročním setkáním experimentátorů*ek
z oblasti umění, designu a výzkumu, kteří*ré se svou tvorbou kriticky vztahují k různým formám a možnostem eko-společenské proměny.

Uroboros 2023 s podtitulem Feral Bodies, Synthetic Rituals
se zaměřuje na roli umění a designu v kontextu zkoumání ferality (zdivočelosti) současné společnosti, jejíž technologický a ekologický vývoj ve stále větší míře probíhá za hranicemi lidské kontroly. Přírodní a technologické jevy jako jsou nepříznivé změny klimatu a rapidní rozvoj nových AI technologií se vymykají naší schopnosti predikce, adaptace i imaginace. Zdivočelost algoritmů i mezidruhové přírody, které se pomalu ale jistě vymaňují ze sféry antropogenní domestikace, do lidského života vnáší nejistotu a pochybnost
o společenské udržitelnosti. Zároveň tím umocňuje již všeobecně známou nutnost proměny dominantních společenských norem
a uspořádání, a otevírá tak emancipační prostor pro experimentální formy kreativního zkoumání. Umělecký a designový výzkum ferálních vztahů a společenství - ať už v kontextu přírodních ekosystémů nebo syntetických AI technologií - nám může pomoci porozumět tomu, jaké formy společenské proměny jsou potřebné, pro koho, a komu mohou sloužit.

4. ročník festivalu Uroboros představí hybridní (on/offline) program performativních rituálů, experimentálních procházek (dérives), mezidruhových setkání, workshopů, diskuzí a dalších experimentálních aktivit, které se zabývají tématy a otázkami více-než-lidské péče, syntetického vnímání, queer ekologií, algoritmické gramotnosti, udržitelnosti lesních a vodních ekosystémů, zdivočelého AI slizu a mnoha dalších. Festivalové akce jsou participativní a otevřené tvůrčímu zapojení všech návštěvníků, kteří mají zájem o tato témata.

Svou tvorbu predstaví například Darina Alster, Jana Bernartová, Anetta Mona Chisa, Enrique Encinas, Lenka Hámošová, Ville MJ Hyvönen, Anikka Kappner, Denisa Kera, Bára Kleinhamplová, Vojtěch Kundrát, Tereza Lišková, Michal Mitro, Simon C Niquille, Open Forest Collective (Andrea Botero, Markéta Dolejšová, Jaz Hee-jeong Choi, Chewie), Erik Peters, Stefan Schäfer, Maria Lousie Juul Søndergaard, Jakub Tajovský a Dan Vlček.

Více informací o programu a jednotlivých akcích již brzy na https://www.uroboros.design/


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2023 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2023 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.