Kult Koruth 

na dvorku Petrohradské
 02. 06. 2022 19:30


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


Duo of Prague based drone musician Michael Nechvátal (Kult Masek) and painter and musician Anna Ruth (Koruth). Michael Nechvátal is a member of kraut trio Raw Deal, noise project Jasnovidec and core member of label Stoned To Death. Even in his solo efforts, he is not hiding fascination with German music of the 70'. In his project Kult Masek (and also in the duo Kult Koruth), he is leaving raw rhythmic drive behind and replacing it with non-pathetic melancholic synth flybys through deserted space, which is accompanied by Anna's etheric heavily reverbed vocal.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.


fb kult masek: https://www.facebook.com/michael.nechvatal

fb koruth: https://www.facebook.com/anna.ruth.167

ig kult masek: https://www.instagram.com/m1jel/

ig koruth: https://www.instagram.com/koruth_/

Duo složené z pražského dronového hudebníka Michaela Nechvátala (Kult Masek) a vizuální umělkyně a hudebnice Anny Ruth (Koruth). Michael Nechvátal je člen krauty tria Raw Deal, noisového projektu Jasnovidec a tvrdého jádra labelu Stoned To Death. I ve své sólové tvorbě Nechvátal nezapře fascinaci německou hudbou 70. let. Ve svém sólovém projektu Kult Masek a také v duu Kult Koruth ale opouští syrovou rytmickou motoriku a nahrazuje ji za nepateticky melancholické syntezátorové průlety zpustlým vesmírem, které Anna doplňuje éterickým nareverbovaným vokálem.
 
Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.