LIVE: Petr Bursa
na dvorku Petrohradské
02. 07. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


Petr Bursa is a waxing moon in the Prague experimental electronic scene. His music lures the listener into an eerie, fog-cloaked landscape, drawing us with a siren-like spell, a beckoning from the sonorous darkness that brings a momentary bewilderment only to wash it away in rushes of tenderness and awe.

This performance will be an intertwined journey across his musical works throughout this year. Starting from ambient improvisations, weavered into a fieldless Ankali set for Glory Affairs to his debut release Heart’s Halo with BCAA System ending with latest spiraling fever for mixes. This journey will be accompanied and co-led by his closest musical acquaintances Koruth (Shape platform artist 2023/24) and Fæ Bestia (winner of Vinyla award in Bastl Electronic track category).
Petr Bursa je rostoucím měsícem na pražské experimentální elektronické scéně. Jeho hudba láká posluchače do tajuplné, mlhou zahalené krajiny, přitahuje nás jako siréna svým kouzlem, vábením ze zvučné temnoty, které přináší chvilkový údiv, jen aby ho smetla vlna něhy a úžasu.

Toto vystoupení bude propletenou cestou napříč jeho hudbou z tohoto roku. Začne ambientními improvizacemi, které přejdou do setu z Ankali pro Glory Affairs, k jeho debutovému albu Heart’s Halo pro BCAA System a zakončí nejnovějšími spirálovými mixy. Touto cestou ho budou doprovázet a jeho nejbližší hudební společníci Koruth (Shape platform artist 2023/24) a Fæ Bestia (vítězka ceny Vinyla v kategorii Bastl Electronic track).


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.