Natálie Pleváková

na dvorku Petrohradské
 02. 08. 2022 19:30


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation
Czech sound artist and graduate of studio of multimedia composition at JAMU Natálie Pleváková is exploring electronic music outlets in the world of classical music and searching for its common denominator in the post-digital sphere. Her work permeates apparent chaos, that she calls digital narrative. Her compositions often accompany theatre pieces (Studio hrdinů) or work of local AV artists.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.


Česká zvuková umělkyně a absolventka oboru multimediální kompozice na JAMU Natálie Pleváková se zabývá zkoumáním východisek elektronické hudby ve světě hudební klasiky a hledá jejich společné jmenovatele v post-digitální sféře. Její tvorbu prostupuje zdánlivá chaotičnost, kterou nazývá digitálním narativem. Svými kompozicemi často doprovází divadelní představení (Studio hrdinů) i tvorbu domácích AV umělců.

Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.