PSR-B1257+12

na dvorku Petrohradské02. 09. 2021
19.30 


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


Three member improvisational project PSR-B1257+12 named after pulsar located 2300 light years from Earth, builds their performance ambient and drone music ground disrupted by occasional pulses in the form of rhythms. Ambient with the kick. Hypnotic soundscapes moving listeners to the state of trans.

Summer in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura.

Trojčlenný improvizační projekt PSR-B1257+12 pojmenovaný podle 2300 světelných let vzdáleného pulsaru, staví své vystoupení na základech ambientní a drone hudby narušované ojedinělými pulsy v podobě rytmů. Ambient s kopákem. Hypnotické plochy uvádějící posluchače do transu.

Léto na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již druhým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong.
Hudební program v rámci živého umění Petrohradská kolektiv je podpořen v roce 2021 Ministerstvem kultury ČR,
Magistrátem hlavního města Prahy, Městské části Prahy 10.

Music performances as part of the Live art program of Petrohradská kolektiv are supported by the Ministry of Culture Czech Republic, Prague City Hall, Municipal part Prague 10.