On the 3rd of June we cordially invite you to the opening of the “tick tick blank” exhibition by FAMU NEW AESTHETIC. The exhibition at Jedna Dva Tři Gallery will present works   by Irma Briford, Filip Doležal, Adéla Geier, Ondřej Konrád, Maria Koskivirta, Natálie Pešková, Villads Rex, Hordii Vdovichenko, Emre Saruhan, Lucie Sasínová and Vláďa Švestka as part of their presentation of this year’s final works within the New Aesthetics Studio. 
3. června Vás srdečně zveme na zahájení výstavy “tick tick blank” od Ateliéru Nové Estetiky FAMU. Výstava v galerii Jedna Dva Tři představí díla autorů Irma Briford, Filipa Doležala, Adély Geier, Ondřeje Konráda, Mariy Koskivirty, Natálie Peškové, Villadse Rexe, Hordiia Vdovichenka, Emre Saruhana, Lucie Sasínové and Vládi Švestky v rámci jejich prezentace klauzurních prací Ateliéru Nové Estetiky.


 FAMU NEW AESTHETICS STUDIO
Irma Briford
Filip Doležal
Adéla Geier
Ondřej Konrád
Maria Koskivirta
Natálie Pešková Villads Rex
Hordii Vdovichenko
Emre Saruhan
Lucie Sasínová
Vláďa Švestka

Opening 03. 06. 2024 6pm
04. 06. – 16. 06. 2024  

jednadvatři gallery,
Petrohradská 13,
Praha 10

Otevírací doba / Opening hours
Po-Pá 7:30-22/ Mon-Fri 2PM-10PM


Kontinuální činnost Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR,  Hlavním městem Prahou, a Městskou částí Prahy 10.

Petrohradská kolektiv is supported by grants from The City of Prague, The Ministry of Culture, The Municipal district of Prague 10.