Wim Dehaen

na dvorku Petrohradské03. 08. 2021 19.30 


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


Wim Dehaen

Prague based belgian born sound artist, analytical chemist and co-founder of Prague label Genot Centre. In his wide spread production under monikers Benelux Energy or Mango Object (with producer Enchanted Lands) combines contemporary possibilities of all things digital, fascination with uncompromisingly dull sound of top-charts dance music of 00' in Benelux countries and love to modern classical composition.

Summer in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled by music producer, scenic and film music composer, and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura.

Wim Dehaen

V Praze usazený zvukový umělec, analytický chemik a spoluzakladatel pražského labelu Genot Centre. Ve své široko rozkročené tvorbě pod jmény jako Benelux Energy či Mango Object (společně s producentkou Enchanted Lands) kombinuje aktuální možnosti všeho digitálního, fascinaci nekompromisně tupým zvukem hitparádové taneční hudby zemí Beneluxu z přelomu tisíciletí i lásku k modernistické klasické kompozici.

Léto na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již druhým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong.
Hudební program v rámci živého umění Petrohradská kolektiv je podpořen v roce 2021 Ministerstvem kultury ČR,
Magistrátem hlavního města Prahy, Městské části Prahy 10.

Music performances as part of the Live art program of Petrohradská kolektiv are supported by the Ministry of Culture Czech Republic, Prague City Hall, Municipal part Prague 10.