Soyoung Bae ~    
I missed you last night and the old lady at the window


Guest: Veronika Gabrielová


03. 12. - 03. 01. 2020


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

03. 12. 2019
︎6pm  Opening
︎7pm  Performance
︎8pm  Artist Talk


The exhibition examining poetic possibilities, in a relation between what actually happened, what could have happened and what may happen. That leads us to a question of potentiality and spontaneity. It is often about weaving fictional moments that reflect specific cultural aspects through collecting various stories and images such as news reports, myths, personal stories, pop culture, advertisements, and internet memes. Exhibition through capturing the specific detail of events that are engaged with personal memories and social issues disassembles and reassembles in singles the elements.

Výstava zkoumá poetické možnosti ve vztahu mezi tím, co se skutečně stalo, co se mohlo stát a co se může stát. To nás vede k otázce potenciality a spontánnosti. Často se jedná o tkaní fikčních okamžiků, které odrážejí specifické kulturní aspekty, shromažďováním různých příběhů a obrázků, jako jsou zprávy, mýty, osobní příběhy, popkultura, reklamy a internetové vzpomínky. Výstava zachycuje konkrétní detaily událostí, které se zabývají osobními vzpomínkami a sociálními problémy, které rozebírá a znovu sestavuje v jednotlivé prvky.

It is about humanity

It is about emotions

It is about love

It is about hope

It is about dreams

It is about courage

It is about intimacy

It is about remembering

It is about fear

It is about mourning

It is about loss

It is about grief

It is about depression

It is about being a Nihilist

It is about things frustrate us and taking our dreams

It is about the moment that we share with strangers

It is about laughing at your own problems

It is about having a curiosity about the world

It is about realizing the gratitude of mundane routine

It is about caring for others and yourself

It is about being an observer

It is about having a will to wake up in the morning

It is about being sensitive

It is about thanking to the universe when you’re in sorrow

It is about knowing that we’re connected

It is about now, this moment and pastphoto Marie LeličováProjekt zahraničních rezidencí Petrohradská kolektiv a celoroční výstavní činnost Jedna Dva Tři gallery je  v roce 2019 podporován hl. M. Prahou, Státním fondem kultury ČR a Městskou částí Praha 10.

Petrohradská kolektiv Residency Project and Exhibition Program Jedna Dva Tři Gallery is supported in 2019 by the City of Prague, the State Fund of Culture of the Czech Republic and the City District of Prague 10.