LIVE: Lotus Wash
na dvorku Petrohradské
04. 06. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


David Herzig is the creator behind the project Lotus Wash, where he delves into the world of electronic music and ambient sounds. As a musician, producer, and sound designer, he has become fascinated with analog synthesizers and cosmic inspirations, which he brings to life in every wave. His 2021 album "Field Theory" is a small journey into the world of quantum physics, where it meets the depths of space and dives into the sound aesthetics of sci-fi films from the last century. In his music, he is not afraid to incorporate a touch of floral humor, which gives his work a unique and refreshing flair.

David Herzig je tvůrce za projektem Lotus Wash, kde se ponořuje do světa elektronické hudby a ambientních zvuků. Jako hudebník, producent a sound designer propadl fascinaci analogovými syntezátory a vesmírnými inspiracemi, které oživuje v každé vlně. Jeho album "Field Theory" z roku 2021 je malým výletem do světa kvantové fyziky, kde se setkává s hlubinami vesmíru a noří do zvukové estetiky sci-fi filmů minulého století. Ve své hudbě se nebojí zapojit ani špetku florálního humoru, který dodává jeho tvorbě jedinečný a osvěžující nádech.Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.