Eva Jaroňová, Victoria Oren, Jennetta Petch & Szymon Kula

 ~

04. 10. - 15. 10. 2021'Where the Sun Sets and Where It Rises'
CHAPTER 10


curated by Edita Štrajtová & Linda Vondrová

Text: Linda Vondrová
Visuals: Šimon Levitner (BCAA system)
Graphic design: Martin Czeller (Lobster)


Otevření výstavy / Opening
04. 10. 2021  18:00/ 6pm
jednadvatři gallery,
Petrohradská 13,
Praha 10


Otevírací doba / Opening hours
Po-Pá 15-20/ Mon-Fri 3-8PM

CHAPTER 10

The silent interaction between me and the portal created a supplely dense atmosphere, heavy and silky. Suddenly, a new element cut through the strained energy like a freshly sharpened razor.

Someone appeared. This strange creature came, looked at the portal and, to my surprise, immediately looked at me. At first they seemed to gaze through me into the landscape, but in astonishment I realized that Someone was staring straight at me, seeing me, though they didn't seem to know what or who I was.

The blear eyes of the chaotic being made me understand our shared confusion about the unchanging reality around us.

"The-that mirror!" A surprisingly tender voice tinkled in the frequencies in which I managed to catch a confused message.
"Away! H-help!” The creature looked alternately into the portal in absolute fascination, as if seeing its own reflection in it, and then again at me in desperate urgency. The desire to destroy the portal drifted through the air. It wasn’t clear to me why, but any question would be inappropriate at that moment.

I would help Someone and maybe I would help myself. Maybe there were all the answers locked in the portal, all the answers to the questions that would disappear as the portal would.

We set to work and began a mysterious ritual to close what’s open.


 KAPITOLA DESÁTÁ

Tichá interakce mezi mnou a portálem vytvořila vláčně hustou atmosféru, těžkou a hedvábnou. Nový element prořízl napjatou energii jako čerstvě nabroušená břitva.

Zničehonic přichvátal Kdosi. Toto prapodivné stvoření pohlédlo na portál a k mému překvapení hned stočilo zrak na mne. Zprvu to vypadalo, že hledí skrze mě dál do krajiny, v úžasu mi ovšem došlo, že Kdosi zírá přímo na mě, že mě vidí, ačkoliv, zdá se, netuší, co nebo kdo jsem.

Zastřený zrak chaotické bytosti mi dával jasně najevo náš sdílený zmatek z neměnné reality kolem.

„To-to zrcadlo…“, ozval se překvapivě něžný hlásek, v jehož frekvencích se mi dařilo pojmout překotné sdělení.
„Pryč! P-pomoc!“ Bytůstka se koukala střídavě do portálu v absolutním zaujetí, jakoby v něm viděla vlastní odraz, a hned zase na mě v zoufalé naléhavosti. Vzduchem prýštila touha portál zlikvidovat. Nebylo mi jasné proč, ale žádná otázka by nebyla na místě.

Pomohu Komusi a možná pomohu sobě, možná jsou v portálu zamčené odpovědi na všechny nevyřčené otázky, které spolu s ním zmizí.

Dali jsme se do práce a zahájili tajemný rituál pro uzavření otevřeného.‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ is a narrative exhibition saga in Jedna Dva Tři Gallery. The exhibition cycle is divided into 13 chapters and a prologue. Within this series, artworks of 24 artists will be showcased. The exhibitions are a creative dialogue between the exhibiting artists, who come and intervene in the installation and then leave as the story goes.

The 11th exhibition of the narrative exhibition cycle ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Artists exhibiting within the series:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2021 by the State Fund of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ je výpravná výstavní sága na pokračování. Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh.

Již  jedenáctá výstava výpravného výstavního cyklu ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Vystavující v rámci celého cyklu:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster & Lena Luga, Dominika Dobiášová, Anna-Marie Berdychová & Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2021 byl podpořen Státním fondem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy