Yard Season closing: Arleta


 05. 10. 2022 19:30


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation
Season closing of our courtyard, more than 30 names influencing the modern alternative electronic experimental scene of the Czech Republic. Koncert showcase at Petrohradská under the dramaturgy provided by Mojmír Měchura is closing on Wednesday with the metaphorical, dark rap wave - 𝐀𝐫𝐥𝐞𝐭𝐚.  

𝐀𝐫𝐥𝐞𝐭𝐚
The infernal whisper, dark beats felt like a cold knife touch. Arleta is a relatively fresh breath in the stale field of aggressive, boring boys who have been dominating Czech rap until now. The scene is changing and the demands of the audience are increasing. The rapper and artist, who is nominated for both Vinyl and Apollo awards, delivers her dark vision through harsh, chemical music that can be both personal and self-therapeutic at the same time. Tracks like the trap Styl, the horror Naked or the new Statement clearly define Arlet's world, in which she not only questions the shallowness of macho rap, but also draws attention to the danger of its misogynistic shapes influencing young people.
(source: Štěpan Pařízek, ALTERecho)

We are thankful to all the artists, who were a part of our music showcase of the year 2022: MO-DU, Avsluta, Theo Alexander, Jim Hate & Celestína, Mʊdʌki & Jan Burian, LOFN, White Wigwam, DJ Bingo, Hexen, Gnäw, OGJ, Aestum, Tomáš Knoflíček, Never Sol, Lišaj, Thistle, Ursula Sereghy, Kult Koruth, GTA Soundsystem, GWD, Stanislav Abrahám, Sítě, Misty Picture, rlung, Freddie Hudson, timmi & In Abyss, Spacetrillian, Aras, QOW & Mor Wen, Mʊdʌki & Jan Burian, Natálie Pleváková, Secret garden.

Summer and autumn in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura.

Konec sezóny na našem dvorku, přes 30 jmen ovlivňující svoji tvorbou současnou podobu alternativní electro experimentální scény v Česku. Koncertní showcase na Petrohradské pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury uzavíráme ve středu na vlně rap, temno, metafory - 𝐀𝐫𝐥𝐞𝐭𝐚.

𝐀𝐫𝐥𝐞𝐭𝐚
Démonický šepot, naléhavost a studený dotyk nože temných beatů. Arleta je poměrně čerstvým závanem na zatuchlém hřišti agresivních, nudných boys, kteří dominovali českému rapu až dosud. Scéna se mění a požadavky posluchačů zvyšují. Rapperka a umělkyně, nominovaná na ceny Vinyla i Apollo, přináší svou pochmurnou vizi skrze tvrdou, chemickou hudbu, jež dokáže být osobní i sebeterapeutická. Tracky jako trapový Styl, hororová Naked nebo nový Statement jasně definují Arletin svět, v němž nejen zpochybňuje plytkost macho rapu, ale upozorňuje také na nebezpečnost jeho misogynních kontur pro mladé lidi. (zdroj: Štěpan Pařízek, ALTERecho)

Děkujeme všem interpretům, kteří byli součástí hudebního cyklu roku 2022: MO-DU, Avsluta, Theo Alexander, Jim Hate & Celestína, Mʊdʌki & Jan Burian, LOFN, White Wigwam, DJ Bingo, Hexen, Gnäw, OGJ, Aestum, Tomáš Knoflíček, Never Sol, Lišaj, Thistle, Ursula Sereghy, Kult Koruth, GTA Soundsystem, GWD, Stanislav Abrahám, Sítě, Misty Picture, rlung, Freddie Hudson, timmi & In Abyss, Spacetrillian, Aras, QOW & Mor Wen, Mʊdʌki & Jan Burian, Natálie Pleváková, Secret garden.

Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již druhým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.