Live concert: Válek & Merta & Tarnovski: METAL
v Jedna Dva Tři Galerii
 

06. 02. 2024 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

On Tuesday, February the 6th, we would like to invite you to the second concert of the “Temporary club” serie taking place at Jedna Dva Tři Gallery in the back of Petrohradská kolektiv. Carefully curated by Mojmír Měchura.
METAL is the first collaboration between Petr Válek, Ondřej Merta, and Jára Tarnovski, created during a residency at Divadlo 29 in Pardubice.
Metal on metal, metal and wood, metal and skin, rolling, whirring, tinkling, creaking, and rustling.

Petr Válek is a painter, illustrator, musician, creator of electronic instruments, kinetic sculptures, and a former leader of the elderly music group Jarní vůně (Spring Fragrance). Inspired by pataphysics and the artistic movement Arte Povera, his work exhibits a distinctive DIY character and a strong sense of humor. He is among the most prominent contemporary Czech artists at the intersection of avant-garde, experimental, and noise music.

Ondřej Merta, a musician from Brno also known as OGJ, is a member of the experimental-pop duo Hugo & Zoe and has participated in various collaborative projects with artists like Oliver Torr, Dirty Electronics, and Tomáš Niesner. Alongside Václav Peloušek (Toyota Vangelis), he co-founded Bastl Instruments, focusing on handmade electronic musical instruments and modular systems. Ondřej organizes experimental music concerts at Vasulka Kitchen in Brno, conducts workshops, and teaches at the Faculty of Fine Arts in Brno.

Jára Tarnovski, a musician from Pardubice, performs solo, in a duo with Mexican multimedia artist Laura Luna Castillo, and is a member of several groups, including Gurun Gurun, Wabi Experience, IQ+1, and the AV project Telekinetic Assault Group. He creates music for theatre, works with field recordings (under the pseudonym Prosoxi Skylos), and produces radio documentaries. Tarnovski frequently collaborates with Japanese musicians such as Dustin Wong, Takako Minekawa, aus, Asuna, and singer Haco, with whom he released two albums and toured in Japan and Europe. Tarnovski is a curator at the small label Jipangu, focusing on experimental music and sound art.


METAL je první spolupráce mezi Petrem Válkem, Ondřejem Mertou a Járou Tarnovskim, která vznikla v rámci rezidence v Divadle 29 v Pardubicích.
Kov na kov, kov a dřevo, kov a kůže, hučení, cinkání, skřípání a šustění.

Petr Válek je malíř, ilustrátor, hudebník, tvůrce elektronických nástrojů, kinetických soch a bývalý kapelník hudební skupiny důchodců Jarní vůně. Ve své práci se inspiruje patafyzikou či uměleckým hnutím Arte povera, díky čemuž jeho tvorba vykazuje nezaměnitelný DIY nádech a silný smysl pro humor. Patří mezi nejvýraznější současné české umělce na pomezí avantgardní, experimentální a noisové hudby.

Brněnský hudebník Ondřej Merta, známý také jako OGJ, je členem experimentálně-popového dua Hugo & Zoe a je součástí řady kolaborativních projektů s umělci jako Oliver Torr, Dirty Electronics a Tomáš Niesner. Společně s Václavem Pelouškem (Toyota Vangelis) založil společnost Bastl Instruments, která se zaměřuje na ruční výrobu elektronických hudebních nástrojů a modulárních systémů. Ondřej také organizuje koncerty experimentální hudby v Vasulka Kitchen v Brně, pořádá workshopy a vyučuje na Fakultě výtvarných umění v Brně.

Pardubický hudebník Jára Tarnovski vystupuje sólově, v duu s mexickou multimediální umělkyní Laurou Lunou Castillo či jako člen uskupení Gurun Gurun, Wabi Experience, IQ+1 nebo AV projektu Telekinetic Assault Group. Tvoří hudbu pro divadlo, pracuje s field recordings (pod pseudonymem Prosoxi Skylos) a vytváří rozhlasové dokumenty. Často spolupracuje s japonskými hudebníky, včetně Dustina Wonga, Takako Minekawy, aus, Asuna nebo se zpěvačkou Haco, se kterou pracoval na dvou albech a koncertoval s ní v Japonsku a Evropě. Tarnovski je kurátorem na malém labelu Jipangu, který se zaměřuje na experimentální hudbu a zvukové umění.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.