Anna-Marie Berdychová & Oliver Torr, Dominika Dobiášová,
Darina Alster & Lena Luga

 ~

06. 09. - 17. 09. 2021'Where the Sun Sets and Where It Rises'
CHAPTER 8


curated by Edita Štrajtová & Linda Vondrová

Text: Linda Vondrová
Visuals: Šimon Levitner (BCAA system)
Graphic design: Martin Czeller (Lobster)


Otevření výstavy / Opening
06. 09. 2021  18:00/ 6pm
jednadvatři gallery,
Petrohradská 13,
Praha 10


Otevírací doba / Opening hours
Po-Pá 15-20/ Mon-Fri 3-8PM

CHAPTER 8

The landscape went silent and I am looking into the distance. I reflect on the bittersweet fate of living in exile and the immense peace with which one can accept their fate. The question is whether something like fate exists, perhaps it is just a system of actions and reactions that guide us vaguely based on a contingency.

It seems sad and unfair to me that, in my absence, the past should decide my present. I am angry at the Sun as it stays in one place bluntly and mockingly, judging my erratic wandering. I am furious about my own restlessness and my inability to intervene, being irritated by the motionless force that rules the world from the sky being untouchable itself.

But maybe it's my fault, my inability to accept the presence and assimilate. Is it the dazzling blaze or is it my meaningless existence that is wrong? Isn't it finally the time to let the fingers of the past form me? KAPITOLA OSMÁ

Krajina umlkla a já hledím do dáli. Přemítám o hořkosladkém osudu života ve vyhnanství a o nesmírném klidu, se kterým je možné svůj osud přijmout. Otázkou je, zda něco jako osud existuje, možná se jedná o pouhou soustavu akcí a reakcí, které nás neurčitě vedou na základě náhody.

Zdá se mi smutné a nespravedlivé, že by minulost za mé nepřítomnosti měla rozhodovat o mé současnosti. Zlobím se na Slunce, jak tupě a výsměšně stojí na místě a posuzuje mé těkavé bloudění. Mám vztek na vlastní neklid a svou neschopnost zasáhnout. Irituje mě nehybná síla, která z oblohy vládne světu, aniž by sama byla dotknutelná.

Ale možná je to má chyba, má neschopnost přijmout přítomnost a asimilovat se. Je špatně oslňující žár anebo má existence bez významu? Není konečně na čase nechat se vytvarovat prsty minulosti?‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ is a narrative exhibition saga in Jedna Dva Tři Gallery. The exhibition cycle is divided into 13 chapters and a prologue. Within this series, artworks of 24 artists will be showcased. The exhibitions are a creative dialogue between the exhibiting artists, who come and intervene in the installation and then leave as the story goes.

The 9th exhibition of the narrative exhibition cycle ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Artists exhibiting within the series:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2021 by the State Fund of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ je výpravná výstavní sága na pokračování. Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh.

Již devátá výstava výpravného výstavního cyklu ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Vystavující v rámci celého cyklu:
Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster & Lena Luga, Dominika Dobiášová, Anna-Marie Berdychová & Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2021 byl podpořen Státním fondem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy