Silva rerum


26. 11. 2020 20:00

︎︎︎vstupenky

03. 11. 2020 20:00

︎︎︎vstupenky

06. 10. 2020 20:00 / odehráno 
20. 09. 2020 20:00 / odehráno 
30. 06. 2020 20:00 / odehráno
29. 06. 2020 20:00 / odehráno  

scénická skica o osmihranné hrací kostce


Režie: Ivana Uhlířová
Dramaturgie: Dominika Andrašková
Scénář: Dominika Andrašková, Ivana Uhlířová
Scéna, meotar a kostýmy: Tereza Beranová
Zvuk a hudba: Nikol Strobach
Účinkují: Johana Schmidtmajerová, Kajetán Písařovic, Eva Leinweberová


„Stává se mi, že vidím čas. Realita se prolíná se sny, a sny kopírují skutečné události z minulosti i budoucnosti. Vím, že bych je mohla vidět zvlášť, ale musela bych se umět nepředstavitelně soustředit.“ Olga Tokarczuk – Okamžik Medvěda

Scénická skica Silva rerum je inspirována tvorbou polské autorky Olgy Tokarczukové, především romány Denní dům noční dům a Pravěk a jiné časy. Tokarczuková je vypravěčkou příběhů, které díky bohaté obraznosti a metaforičnosti často tematizují to, co se na první pohled jeví jako mimochodné, nereálné či neuchopitelné.

Právě tato převrácená optika, kdy namísto událostí zařaditelných do souřadnic místa a času je důraz kladen na samotný akt vyprávění, nás zaujala. Vyprávění jako věčný proces, který sice podává zprávu o konkrétních událostech, lidech, kteří je prožili, či místech, kde se odehrály, ale s vědomím, že se nejedná o nic víc než o svědectví doby. Svědectví, které se v té či oné podobě opakuje po celé dějiny lidstva. Stopy jednotlivých událostí se vrství, překrývají, mísí, ať už v půdě v podobě zapomenutých pokladů či ve vzpomínkách a příbězích lidí, dokud pojmy místo a čas neztratí svůj význam a nezůstane jen trvalý akt vyprávění.

Silva rerum jako vyprávění příběhů nejen skrze slova, ale stejnou měrou i prostřednictvím tvorby obrazů a zvuků, kdy se jednotlivé procesy sdělování vrství, překrývají a mísí v živou kaleidoskopickou koláž.


photo Edita Štrajtová


Projekt vznikl v rámci Programu živého umění Petrohradská kolektiv za podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Praha, Městské části Praha 10 a Státního fondu kultury.