Irène Mélix ~  
La culotte de sapho  06. 12. - 11. 12. 2018


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


06. 12. 2018
︎7pm  Opening
︎8pm  Audiopiece – Lavender Songs by Irène Mélix
︎9pm  Film screening – The Nettle by Piaoyu Xie


Clubbing on a gay night turns into a glittering party. Among the guests are Olga Rado, Mette, Eri and many other book favourites. The ladies* nestle around the tables, smoking cigarettes, the authors order one beer after another at the bar, while Fräulein Dr. Südekum keeps to her corner, trying not to stick out. A boisterous, familiar air fills the room and chat-ups are whirring around. No-one seems to notice the lone scorpion, which climbs up the wall behind the counter… This is where the women* who love women* meet to flirt, kiss and whisper sweet to one another, to talk, dance and write lesbian herstory.

The audiopiece lavender songs will be released on the opening of the exhibition La culotte de sapho. In the last years, Irène Mélix has been researching the construction of lesbian* identity, mainly in novels and newspapers of the 1920s. Getting to know Alexandra, Gert, Mette and many other figures, browsing through dating apps and lonely hearts ads, looking into the atmosphere of lesbian bars and investigate photos for the expressions of desire, she deals with the question of how to create language and images for lesbian* identity, lesbian* passion and life.

Irène Mélix (*1988, Stuttgart) studied fine arts in Dresden and Cracow, cultural science in Hildesheim and Paris. She is a cultural worker in artistic and political terms. She uses a large variety of media to deal with questions related to politics, gender-issues, literature and history. She is interested in the peculiarity of the artists‘ profession and part of the union FAU. As a part of the artists‘ duo team2 (Theresa Schnell), she investigated the emancipatory potential of sub-cultural milieus. For several years, she has been researching on the construction of lesbian* identity in language and visual culture. 

06. 12. 2018
︎19h  Vernisáž
︎20h První uvedení zvukové instalace – Lavender Songs od Irène Mélix
︎21h Projekce filmu – Kopřiva od Piaoyu Xie


Mezi hosty večírku patří Olga Rado, Mette, Eri a mnoho dalších oblíbených knižních postav. Dámy*, uvelebené kolem stolu, pokuřují cigarety, zatímco autorky knih, z nichž tyto dámy* vzešly, si na baru objednávají jedno pivo za druhým. Fräulein Dr. Südekum zůstává sedět v rohu místnosti, snažíc se nevyčnívat. Rozpustilá nálada se šíří, jsou slyšet útržky rozhovorů, šepoty… Nikdo si nevšímá osamělého štíra, šplhajícího nahoru po zdi na barem… Právě sem chodí ženy* jež milují ženy* se potkávat, povídat, tančit a utvářet lesbické dějiny.


První uvedení audio díla lavender songs se uskuteční v rámci vernisáže La culotte de sapho. V posledních letech se Irène Mélix zabývá výzkumem konstrukce lesbických identit, především jak jsou zachyceny v románech a novinách 20. let 20. století. Poznala tak Alexandru, Gertu, Mette a mnoho dalších postav, brouzdala seznamkami tištěnými i digitálními, ponořila se do atmosféry lesbických barů a prozkoumala bezpočet fotografii, hledajíc výrazy touhy. Zabývá se otázkou, jak vytvořit specifický jazyk a obrazy, jež by vyjadřovaly lesbické* identity, lesbické* touhy a životy.

Irène Mélix (*1988, Stuttgart) studovala na Akademii výtvarných umění v Drážďanech a kulturní studia v Hildesheim a v Paříži. Je kulturním pracovníkem v uměleckém i politickém slova smyslu. Užívá širokou škálu medií, aby oslovila témata týkající se politiky, genderu, literatury a historie. Jako člen uměleckého dua team2 (spolu s Theresa Schnell) se zabývala emancipačním potenciálem subkultur. V posledních letech se zabývá výzkumem konstrukce lesbických identit v jazyce a visuální kultuře.
photo archiv Petrohradská kolektivProjekt zahraničních rezidencí Petrohradská kolektiv  je v roce 2018 podporován Ministerstvem kultury České republiky.

Petrohradská kolektiv Residency Project is supported in 2018 by the Ministry of Culture Czech Republic.