⋇ Macronoise
& Koruth ⋇

na dvorku Petrohradské07. 09. 2021
19.30 


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


Fresh collaborative project of Slovak producer Macronoise and Prague based painter and vocalist Koruth. Macronoise got attention with his strong addition on recent Liptov compilation releases by Punctum Tapes, which presented traditional folklore music of the Liptov region reworked by czech and Slovak producers. Koruth is part of project Kult Koruth with Kult Masek, she performs together with pianist Petr Mazoch and earlier she was part of a duo with electronic producer Xynnh. Duo Macronoise + Koruth is a wide range genrewise. Koruth with her ethereal reverbed vocal complements Moacronoise's production, which organicaly floats between ambient, tribal, synthpop, EBM to techno.

Summer in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura.

Čerstvý kolaborativní projekt slovenského producenta Macronoise a pražské malířky a vokalistky Koruth. Macronoise na sebe upozornil silnou skladbou na nedávné kompilaci Liptov, která vyšla u Punctum Tapes a představila tradiční folklórní hudbu liptovského regionu v přepracovaných verzích českých a slovenských producentů. Koruth je součástí projektu Kult Koruth, kde spojila síly s Kultem Masek, vystupuje společně s klavíristou Petrem Mazochem a dříve působila ve dvojici s elektronickým producentem Xynnh. Duo Macronoise + Koruth je žánrově rozkročeným projektem. Koruth svým éterickým reverbovaným vokálem doplňuje Macronoisovu produkci, která organicky proplouvá mezi ambientem, tribalem, synthpopem, EBM až do techna.

Léto na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již druhým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong.
Hudební program v rámci živého umění Petrohradská kolektiv je podpořen v roce 2021 Ministerstvem kultury ČR,
Magistrátem hlavního města Prahy, Městské části Prahy 10.

Music performances as part of the Live art program of Petrohradská kolektiv are supported by the Ministry of Culture Czech Republic, Prague City Hall, Municipal part Prague 10.