Hexen

na dvorku Petrohradské
 08. 09. 2022 19:30


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation
Prague-based warlock Hexen, member of Organizovaný Plevel, introduced himself with his debut EP „Outer Layer Of Psychic Sphere '', released at the beginning of this year under Prague label Wrong. His live performances resemble an occult ritual: shrouded in a hooded cloak, with candles around, producing dark noisy drones influenced by H.P.Lovecraft. Cosmic horror transformed into sound.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.

fb: https://www.facebook.com/witchkinghexen 

ig: https://www.instagram.com/he_xen/
Pražský černokněžník Hexen, jež je součástí kolektivu Organizovaný Plevel, se představil publiku svým debutovým EP „Outer Layer Of Psychic Sphere“, které vyšlo na začátku tohoto roku na pražském labelu Wrong. Jeho živé vystoupení mají charakter okultního rituálu: Zahalen v kápi, s rožehnutými svícemi a produkující temné noisové drony s vlivy H.P.Lovecrafta. Kosmická hrůza proměněná ve zvuk.

Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.
Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.