Jan Trojan, 
Miroslav Tóth ~
Nahodilý večer akustických radiací #2 /// v.POSLOUCHEJ.se
08. 10. 2020 18:30 

/Zvuková procházka (cca 50 min) začátek a konec v Petrohradské na dvoře

/Akustická Performance pro plech č. 1 a saxofon (cca 15 min účinkují: Jan Trojan / plech č. 1 a Miroslav Tóth / saxofon

/Krátká přednáška a poslech (Jan Trojan: Ultreia - deník poutníka)


Další večerní setkání v Petrohradské zaměřené na akustická umění, nabídne stručný úvod do oblasti akustické ekologie, zvukovou procházku s Janem Trojanem a Miroslavem Tóthem, performanci pro plech č. 1 a saxofon a poslech tématicky zaměřené kompozice z archivu
projektu R(A)DIO(CUSTICA) Českého rozhlasu.


Vstupné 100Kč ︎︎︎ vstupenky (omezená kapacita max. 20 účastníků mimořádné opatření v rámci vládního usnesení související s bojem proti epidemii)

Vzrůstající tendence povědomí o akustické ekologii napovídá o pozvolném odklonu od vizuálního zaměření společnosti. Není to povědomí o vzrůstajícím hluku, ale spíš vědomí toho, že zvuky a zvukové prostředí hrají v životě významnou roli. Některé zvuky lze sice přeslechnout, ale nelze je přehlížet. I když je vědomě nevnímáme, naše
tělo je stále slyší. Jak vnímat akustickou krajinu kolem? Co je to akustická ekologie a jakou úlohu může hrát v mediálně podmíněných formách umění?

Jan Trojan (1982) vystudoval skladbu na Konzervatoři v Teplicích a Hudební a taneční fakultě AMU, kde v roce 2012 úspěšně obhájil disertační práci s tématem Akustická
ekologie a soundscape. Absolvoval stáž na Universität der Künste v Berlíně (2011–2012) V letech 2015-16 získal Fulbright-Masarykovo stipendium na Center for New Music and Audio Technologies, University of California, Berkeley. Působí jako hudební režisér a zvukový designér v Českém rozhlase a jako asistent na katedře skladby AMU se
zaměřením na elektroakustickou hudbu.

Miroslav Tóth je skladatel a saxofonista narozený v Bratislavě (1981). Specializuje se na současnou, improvizační filmovou a elektroakustickou kompozici. Je držitelem třech ocenění Radio Head Awards v kategorii experimentální hudby za skladbu “Kyberpunkomša" (2018) a alba „S‘ihmon“ a „+“ s kapelou Shibuya Motors (2020). Je
autorem jednoaktových oper Muž v skafandru, Záhada tyče, Zázračná masážní tyč pro úředníku ve veřejných institucích a třech video oper - Zub za zub, Oko za oko a Tyč a
nedokončené opery Outpark. Jeho skladbu The quartet of Tentacles Reaching Out odohral Kronos Quartet.


Nahodilé večery s projektem R{A}DIO{CUSTICA}

R{A}DIO{CUSTICA} je projektovou platformou Českého rozhlasu Vltava, se zaměřením na radioart, neboli mediálně podmíněné formy akustických umění. Na lokální i mezinárodní úrovni podporuje vznik nových a progresívních audio projektů a v dlouhodobém horizontu vyváří podmínky pro budování scény a sítě autorů působících v oblasti experimentální rozhlasové tvorby, zvukového umění, improvizační hudby, elektronické a elektroakustické hudby, textově-zvukových kompozic, atd. Na rok 2020 jsme v rámci Programu živého umění Petrohradská kolektiv připravili ve spolupráci s Ladislavem Železným, kurátorem projektu R{A}DIO{CUSTICA}, sérii performativně diskusních večerů, jejichž cílem je nabídnout divákům vhled do současného, především českého radioartu, stejně jako možnost být přítomni jeho transformaci – neboli z díla určeného pro rozhlasové médium v dílo živě vznikající, určené a de facto i dostupné pouze přítomným divákům.
Hudební program v rámci živého umění Petrohradská kolektiv je podpořen v roce 2020 Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, Městské části Prahy 10.

Music performances as part of Live art program of Petrohradská kolektiv are supported by Ministry of Culture Czech republic, Prague City Hall, Municipal part Prague 10.