Live concert: Fæ Bestia
v Jedna Dva Tři Galerii
 

09. 04. 2024 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

On Tuesday, the 9th of April, we would like to invite you to the concert of the “Temporary club” serie taking place at Jedna Dva Tři Gallery in the back of Petrohradská kolektiv. Carefully curated by Mojmír Měchura.
Projekt Fæ Bestia pražské zpěvačky a producentky Josefíny Trantinové vznikl v roce 2020 během první vlny covidu jako bedroom produkce se základem v experimentálním R’n’B plném potemnělých melodií a beatů, éterických vokálů a poetických, někdy záměrně naivních textů, které Josefína alegoricky propojuje se svým vlastním životem. Během tří let od vzniku projektu vydala Fæ Bestia několik singlů, klipů, EP a konečně i debutové album Alegorie, které je mostem mezi snem a realitou a každá z jeho osmi skladeb je věnovaná buď bájné, fiktivní, nebo kultovní bytosti. Čerstvě je také držitelkou ceny Vinyla v kategorii Bastl Electronic Track.


The project Fæ Bestia by Prague-based singer and producer Josefína Trantinová was created in 2020 during the first wave of COVID-19 as a bedroom production rooted in experimental R'n'B, filled with darkened melodies and beats, ethereal vocals, and poetic, sometimes intentionally naive lyrics that Josefína allegorically connects to her own life. Over the course of three years since the project's inception, Fæ Bestia has released several singles, music videos, EPs, and finally, the debut album "Alegorie," which serves as a bridge between dream and reality, with each of its eight tracks dedicated to either mythical, fictional, or cult beings. She is also the recent recipient of the Vinyla award in the category of Bastl Electronic Track.

Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.