LIVE: Sítě
na dvorku Petrohradské
09. 07. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu vystoupení z české alternativní scény. 


Sítě is a mutating organism that has been moving along the fringes of the Czech scene for over ten years. Originally, it was a guitar meditation by Jan Tomáš (Tomáš Palucha, Mother, Thema Eleven) with traces of ambient and Americana, but over time, Sítě began to incorporate more influences and shifted towards a specific sacred psychedelia, where synthesizers started playing a crucial role. The layered nature of their live performances is continuously enhanced by Jan Kašpar (Obelisk of Light) and more recently also by Tomáš Vondra. As is typical with great psych drone, it’s a narrative that isn’t annoyingly specific, a sound tapestry that entangles the listener after a while of observing.
Sítě jsou mutující organismus, který se po okrajích české scény pohybuje už přes deset let. V původní podobě šlo o kytarové rozjímání Jana Tomáše (Tomáš Palucha, Mother, Thema Eleven) se stopami ambientu i americany, postupem času ale začaly Sítě nabírat více vlivů a posouvat se do specifické sakrální psychedelie, kde začaly hrát zásadní roli synťáky. O vrstevnatost živých vystoupení se navíc průběžně stará Jan Kašpar (Obelisk of Light) a poslední dobou také Tomáš Vondra. A jak to u skvělého psych droneu bývá: je to vyprávění, které není otravně konkrétní, zvuková tapiserie, která do sebe po chvíli sledování posluchače zamotá.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.