Jim Hate & Celestína

na dvorku Petrohradské
 09. 08. 2022 19:30


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation
Sound performance between Lukáš Parolek aka Jim Hate, DJ, visual artist and co-founder of Prague collective Wrong and Celestína Minichová, Slovak artist and student of intermedia studio at VŠVU/AFAD in Bratislava. Their joint performance named EARTHLY TALKS explores possibilities of communication and intuition via processed field recordings.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.


Společná zvuková performance DJ, vizuálního umělce a spoluzakládajícího člena pražského kolektivu Wrong Lukáše Parolka (Jim Hate) a slovenské umělkyně a studentky katedry intermédií na VŠVU/AFAD v Bratislavě, Celestíny Minichové. Jejich společná performance EARTHLY TALKS zkoumá možnosti komunikace a intuice za pomoci procesovaných terénních nahrávek.

Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.