Favor & Protection

na dvorku Petrohradské09. 09. 2021
19.30 


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


Favor & Protection is ambient alterego of Jakub Benda aka Trevor Linde, Prague based producer and DJ tightly connected to a legendary techno event Polygon. In his ambient production he leaves behind deep techno beats in favor of emotive soundscapes and processed field recordings. He still works with certain percussive aspects which can be found in his techno production, but where it serves only as a supportive element to a beat, here it comes forward, not forcing to dance, but dwelle into dark hypnotic atmosphere.

Summer in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura.

Favor & Protection je ambientní alterego Jakuba Bendy aka Trevor Linde, pražského producenta a DJ úzce spojeného s dnes už legendárním pražským techno eventem Polygon. Ve své ambientní produkci opouští hutnou techno rytmiku ve prospěch emotivních meditativních ploch a procesovaných field recordings. Stále však pracuje s perkusivními aspekty, které lze nalézt i v jeho techno produkci, ale tam kde jsou jen doplňujícím prvkem k hutnému beatu, tady najednou vystupují do popředí, nenutí tancovat, ale ponořit se do potemnělé hypnotické atmosféry.

Léto na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již druhým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong.
Hudební program v rámci živého umění Petrohradská kolektiv je podpořen v roce 2021 Ministerstvem kultury ČR,
Magistrátem hlavního města Prahy, Městské části Prahy 10.

Music performances as part of the Live art program of Petrohradská kolektiv are supported by the Ministry of Culture Czech Republic, Prague City Hall, Municipal part Prague 10.