Petropresents:
Jorge Lorenzo /retrospective & film installation/ free entry


Kino Petrohradská10. 08. 2023
19:0010. 08. Petrohradská kolektiv představí retrospektivu filmů (16, 35mm) a filmovou instalaci mexického filmaře Jorgeho Lorenza.


Jorge Lorenzo is an experimental filmmaker from Monterrey, Mexico, whose work deals with the materiality of film, enhancing the physical and even bodily character of celluloid itself. By establishing a dialogue with canonic artworks or figures (not only) of experimental cinema, Lorenzo focuses on the formal characteristics of film to tackle its conceptual emplacements within different layers of our culture.
Lorenzo’s films have been screened at important experimental cinema venues such as the Berlin International Film Festival (Berlinale), the Images Festival in Toronto, and the Experiments in Cinema festival in Albuquerque, among others. His piece 1/48” (2008) –which merely lasts one single frame out of the usual twenty four we see every second– captured the attention of some members of the international experimental cinema community like Alexander Horwath, Director of the Austria Filmmuseum in Vienna, who quoted it, “…the most subversive film of all times,” in the renowned film magazine, Cahiers du Cinéma."
Experimentální filmař Jorge Lorenzo z Monterrey (Mexiko) se ve své tvorbě zabývá materialitou filmu a zdůrazňuje fyzický, až tělesný charakter filmové suroviny. Navázáním dialogu s kanonickými uměleckými díly či osobnostmi (nejen) experimentálního filmu se Lorenzo dotýká jeho formálních vlastností a skrze tento dotyk zároveň film umisťuje do různých konceptuálních vrstev naší kultury. Lorenzovy filmy byly promítány na významných festivalech, jako je Mezinárodní filmový festival v Berlíně (Berlinale), festival Images v Torontu a festival Experiments in Cinema v Albuquerque a dalších. Jeho dílo 1/48" (2008) - jež se skládá pouze z jednoho jediného políčka namísto obvyklých čtyřiadvaceti, které vidíme během každé vteřiny - zaujalo některé členy mezinárodní komunity experimentálního filmu jako například Alexandera Horwatha, ředitele Rakouského filmového muzea ve Vídni, který jej v renomovaném filmovém časopise Cahiers du Cinéma citoval jako "...nejpodvratnější film všech dob."
Kontinuální činnost Petrohradská kolektiv je finančně podpořena v roce 2023 Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Prahy 10.

The continuous activity of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2023 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall and the Prague 10 Municipality.