LIVE: Orinoko
na dvorku Petrohradské
11. 06. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


Adéla Konečná, also known as Orinoko, is a musician and performer. In her work, she focuses on sound composition/decomposition and improvisation based on ambient and noise passages, interwoven with elements of field recordings and electronic instruments. The sounds of samples captured from the surroundings, synthesis, dense urgent beats, and endless waves of oscillations in a tangle of cables and instruments. She is also a member of the band DŸSKO and the Olomouc collective HLUBINA.
Adéla Konečná aka Orinoko je hudebnice a performerka. Ve své tvorbě se věnuje zvukové kompozici / dekompozici a improvizaci založené na ambientních a noisových pasážích, mezi kterými se proplétají prvky terénních nahrávek s elektronickými nástroji. Zvuky samplů nachytaných v okolí, syntéza, hutné naléhavé beaty a nekonečné vlnobití oscilací ve spleti kabelů a nástrojů. Adéla je také členkou kapely DŸSKO a olomouckého kolektivu HLUBINA.Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.