Live concert: expandcollapse & Aras & agent orange & Marek Bozděch
v Jedna Dva Tři Galerii
 

13. 02. 2024 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

On Tuesday, February the 13th, we would like to invite you to the concert of the “Temporary club” serie taking place at Jedna Dva Tři Gallery in the back of Petrohradská kolektiv. Carefully curated by Mojmír Měchura.
Time traveling and communication of sounds within space. Reality as a selective act of attention and interpretation. Inner dialogues, local and temporary configurations of atoms.The project started with duo of musicians expandcollapse & Aras aka Ester Grohová and Niels Doucet. They are telling improvised abstract stories in their sound essays combining modular systems, field recordings, voice, clarinet, looper and other instruments. During last summer the duo expanded into a quartet. Bringing over Marek Bozděch with his fusion of classical and jazz influences on the electric cello, and guitarist Adam Hencze, a.k.a. agent orange, a veteran of indie bands, that delves deep into sound processing alchemy.Together they build a surreal musical soundscape, a poetic essay whose utopian world is carved with tones from fairy tales and mythology and intertwines with reality.Cestování časem a komunikace zvuků ve vesmíru. Realita jako selektivní akt pozornosti a interpretace. Vnitřní dialogy, místní
a dočasné konfigurace atomů.
Projekt začal jako duo expandcollapse & Aras (Ester Grohová a Niels Doucet). ve svých zvukových esejích vyprávějí improvizované abstraktní příběhy pomocí modulárních systémů, terénních nahrávek, vokálu, klarinetu, looperu a jiné nástroje. Během minulého léta se duo rozšířilo na kvartet. Přizvali Mareka Bozděcha s jeho fúzí klasických
a jazzových vlivů na elektrické violoncello a kytaristu Adama Hencze aka agent orange, veterána indie kapel, který se noří hluboko do alchymie zvukového processingu.
Společně vytvářejí surreální hudební krajinu; poetickou esej, jejíž utopický svět je vytesán tóny z pohádek a mytologií a prolíná se
s realitou.

Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.