LIVE: Freddy Ruppert
na dvorku Petrohradské
13. 06. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


Freddy Ruppert's (ex-FORMER GHOSTS) current work explores the themes of dread and anxiety through the faux cinematic world building of the false film soundtrack. With an exploration on the ambience in horror films, Ruppert focuses less on moments of explicit violence and more on haunting, tension-filled interludes that foreshadow terror and tragic loss. Blending samples, found sound, field recordings, and synths, he creates a world that resembles a hazy half remembered dream of a film.
Aktuální tvorba Freddyho Rupperta (ex-FORMER GHOSTS) zkoumá témata hrůzy a úzkosti skrze falešné filmové soundtracky a budování fiktivního filmového světa. Ruppert se zaměřuje na atmosféru hororových filmů, kde klade menší důraz na explicitní násilí a více na strašidelné, napjaté mezihry, které předznamenávají děs a tragickou ztrátu. Kombinováním samplů, nalezených zvuků, terénních nahrávek a syntezátorů vytváří svět, který připomíná mlhavý, napůl zapomenutý sen o filmu.Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.