Janomax

Laura Trance
& Curtis Coco

na dvorku Petrohradské13. 08. 2021
19.30 


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation


Janomax

A twisted pot-pourri mixing, powered by emotional dance music, narrative breaks, unrelated kicks and plurilinguist chants.


Laura Trance a Curtis Coco

 sing on high pop based boosted melodies. Their sounds navigate from French love type beats to soft drum'n'bass.
This live show in the Petrohradská kolektiv’s backyard is based on our cooperation with the French artistic duo of Léa Tissot-Laura and Anna Sougy within our Artist in Residence program. Their exhibition is currently on show in Jedna Dva Tři Gallery.


Janomax

Pokroucené mixování pot-pourri, poháněné emocionální taneční hudbou, narativními přestávkami, nesouvisejícími kopy a plurilingvistickými chorály.


Laura Trance a Curtis Coco

zpívají do nadupaných melodií vycházejících z highpopu. Jejich vystoupení se pohybuje na široké škále mezi French love type beats a jemným drum'n'bassem.
Toto hudební vystoupení v Petrohradské vychází ze spolupráce s uměleckým duem Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, které k nám zavítaly v rámci našeho programu Artist in Residence. Jejich výstava je momentálně k vidění v Jedna Dva Tři Gallery.
Hudební program v rámci živého umění Petrohradská kolektiv je podpořen v roce 2021 Ministerstvem kultury ČR,
Magistrátem hlavního města Prahy, Městské části Prahy 10.

Music performances as part of the Live art program of Petrohradská kolektiv are supported by the Ministry of Culture Czech Republic, Prague City Hall, Municipal part Prague 10.