Petropresents:
Marie-Magdalena Kochová / Free entry + Q&A


Kino Petrohradská
 

13. 12. 2022 
20.30 


V prosinci Petropresents Vám představí díla dokumentární tvorby Marie-Magdaleny Kochové.Marie-Magdalena Kochová vystudovala Nová média na Fakultě designu a umění ZČU v Plzni a Dokumentární tvorbu na FAMU v Praze. Její autorská reportáž Stavědlo 1 získala v roce 2017 Aramisovu cenu FamuFestu. Na MFDF Ji.hlava 2019 pak získala s filmem Apparatgeist zvláštní uznání studentské poroty Česká radost. Film byl také nominován na cenu Pavla Kouteckého 2020 za nejlepší krátkometrážní dokumentární film. Její nejnovější krátký film Schránky měl premiéru na KVIFF 2022. Marie-Magdalena Kochová se také zúčastnila několika mezinárodních workshopů jako například dok. incubator a IDFA Academy. Její krátké dokumentární i hrané snímky byly uvedeny na mnoha zahraničních i tuzemských festivalech.


Petrohradská kolektiv uvádí vlastní kurátorský výběr toho nejlepšího z nezávislé světové kinematografie, vybírá dramaturg a kritik Christopher Small a jeho hosté, v tomto případě dramaturg Juraj Michálek.
Jedná se o selekce filmů nejrůznějších formátů a velikostí. Autoři, kteří často v českém prostředí nedostali žádnou nebo minimální pozornost v kontrastu úspěchu v zahraničí.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.