Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák,
Miriama Kardošová,
Leevi Toija ~

14. 06. - 25. 06. 2021'Where the Sun Sets and Where It Rises'
CHAPTER 2


curated by Edita Štrajtová & Linda Vondrová

Text: Linda Vondrová
Visuals: Šimon Levitner (BCAA system)
Graphic design: Martin Czeller (Lobster)


Otevření výstavy / Opening
14. 6. 2021  18:00/ 6pm
jednadvatři gallery,
Petrohradská 13,
Praha 10


Otevírací doba / Opening hours
Po-Pá 15-20/ Mon-Fri 3-8PM

CHAPTER 2

I am crawling on a dusty road, carefully examining the traces of numerous legs which could help me find the right direction. I can see order in them, but the order is not meant for me. The line of footsteps indicates a clear goal of the flowing crowd, but I don't seem to understand where the way begins and where it ends. I feel frustrated by the impossibility of orientation, by the impossibility of joining a crowd I am not a part of.

What began as an expedition turned into aimless wandering. There is a blurry haze above the horizon, and I long to see a hint of something that could be my salvation. The objects I see along the way seem to be familiar, yet I fail to name them. I'm still waiting for the Sun to move, while I’m losing myself in my own irrelevance. A feeling of exclusion flows throughout my existence. As far as the eye can see, there is a glow, an endless day with no possibility of rest.

 


 KAPITOLA DRUHÁ

Ploužím se po zaprášené cestě a pečlivě zkoumám stopy četných nohou, ze kterých bych snad mohl*a vyčíst správný směr. V cestě se skrývá řád, ten ale není určen mně. Linie šlápot mi dávají znát, že proudící davy mají jasný cíl, ale já jakobych nevěděl*a kde je začátek a kde konec. Frustruje mne nemožnost orientace, nemožnost přidat se k davu jehož nejsem součástí.

Co začalo jako výprava, proměnilo se v bezcílné bloumání. Nad horizontem se chvěje zastřený opar a já v něm toužím zahlédnout náznak něčeho, co by mohlo být indicií. Předměty, které na cestě vídám se zdají být něčím známé, ale pojmenovat je nedokážu. Stále čekám na sluneční pohyb zatímco se ztrácím ve vlastní nepatřičnosti. Celou mou existencí proudí pocit vyloučení. Kam oko dohlédne nachází se záře, nekonečný den bez možnosti spočinout.‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ is a narrative exhibition saga in Jedna Dva Tři Gallery. The exhibition cycle is divided into 13 chapters and a prologue. Within this series, artworks of 24 artists will be showcased. The exhibitions are a creative dialogue between the exhibiting artists, who come and intervene in the installation and then leave as the story goes.

The third exhibition of the narrative exhibition cycle ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

Artists exhibiting in next chapters:
Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr & Anna Marie Berdychová, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Exhibition program Petrohradská kolektiv z.s. is supported in 2021 by the State Fund of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ je výpravná výstavní sága na pokračování. Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh.

Již třetí výstava výpravného výstavního cyklu ‘Where the Sun Sets and Where It Rises’

V dalších kapitolách vystaví:
Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster &, Lena Luga, Dominika Dobiášová, Oliver Torr & Anna Marie Berdychová , Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis


Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2021 byl podpořen Státním fondem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy