GTA Soundsystem

na dvorku Petrohradské
 

14. 07. 2022 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donationGTA Soundsystem is an improvisational trio of David Herzig (Lotus Wash), Oliver Torr and Ondřej Mikula aka Aid Kid. Project started after their joint pop-up performance at Café Fra, which was briskly ended by police. Their setup consists of numerous synthesizers, samplers and effects, which serves them to create complex soundscapes ranging from listening focused music to more danceable approach in various length. Easiness of GTA II, colorfulness of Vice City and complexity of San Andreas.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.fb Oliver Torr:  https://www.facebook.com/OliverTorrXYZ

fb Aidkid: https://www.facebook.com/aidkid

fb Lotuswash: https://www.facebook.com/lotuswash

ig Oliver Torr: https://www.instagram.com/oliver_torr/

ig Aidkid: https://www.instagram.com/aidkidcz/

ig Lotuswash: https://www.instagram.com/lotuswashxb1/GTA Soundsystem je improvizační trio hudebníků Davida Herziga (Lotus Wash), Olivera Torra a Ondry Mikuly aka Aid Kida. Skupina byla založena po společné pop-up performance v Café Fra, která byla rázně ukončena policejní hodinou. Jejich nástrojový park je složen z nepřeberného množství syntezátorů, samplerů a efektů. S jejich pomocí dokáží vytvářet komplexní zvukové krajiny, od poslechových poloh k tanečním a v libovolné délce. Nadhled GTA II, barevnost Vice City a komplexita San Andreas.
 
Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.