timmi & rlung
na dvorku Petrohradské
 

14. 09. 2023 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donationA premiere collaboration of two representatives of the local ambient scene. timmi ripples the waters of the Czech underground ambient scene with a series of solo performances and collaborations (including works with producer In Abyss and the performance "Magical Eclipse" with Nela Britaňáková). Her music consists of dense drone layers interwoven with noise, piano, spoken word, and vocals. At the Petrohradská courtyard, timmi will perform alongside producer and photographer rlung, who incorporates recordings from modular synthesizers into her production, further digitally manipulating them. This creates a multi-layered sound full of organic details and rhythms. In 2019, she released the cassette "nontemporary" on the Secret Press label, and last year she independently released the EP "Ústí".Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be
a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the fourth year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura.

Premiérová kolaborace dvou zástupkyň lokální ambientní scény. timmi čeří vody české undergroundové ambientní scény řadou sólových vystoupení a kolaborací (mimo jiné společně s producentem In Abyss či performance “Magical Eclipse” Nely Britaňákové). Její hudba se skládá z hutných dronových ploch prostřídaných s noisem, klavírem, mluveným slovem a vokálem. Na dvorku petrohradské vystoupí timmi společně s producentkou a fotografkou rlung, která ve své produkci využívá nahrávky z modulárních syntezátorů, které dále digitálně upravuje. Vytváří tím mnohovrstevnatý zvuk plný organických detailů a rytmů. V roce 2019 vydala kazetu nontemporary na labelu Secret Press a loni si vydala vlastním nákladem EP Ústí.
Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již čtvrtým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby
a člen pražského kolektivu Wrong.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2023 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2023 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.