Aestum

na dvorku Petrohradské
 15. 09. 2022 19:30


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation
Enigmatic duo Aestum appeared last year with their debut eponymous album, which is an in-depth journey into transformative soundscapes. The combination of monolithic electronica and slow-motion euphoria leading to a state of trance. Echoes of 90’s and 00’s club music melted into emotive ambient. Crystal clear electronics.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.


fb: https://www.facebook.com/aestumnet

ig: https://www.instagram.com/aestumnet/
Enigmatické duo Aestum se zjevilo v loňském roce se svým debutovým eponymním albem, které je poutí mezi transformativní zvukové krajiny. Kombinace monolitické elektroniky a pomalu nabíhající euforie vedou k až trancovým stavům. Ozvěny klubové hudby 90. a 00. let rozpuštěné do emotivního ambientu. Křišťálově čistá elektronika.

Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.
Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.