Live concert: Sara Pinheiro
v Jedna Dva Tři Galerii
 

16. 04. 2024 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

On Tuesday, the 16th of April, we would like to invite you to the concert of the “Temporary club” serie taking place at Jedna Dva Tři Gallery in the back of Petrohradská kolektiv. Carefully curated by Mojmír Měchura.
Sara Pinheiro je sound-maker. Pro film a videoart se zabývá nahráváním zvuku, jeho úpravou, foley a mixováním. Ve své sólové praxi vytváří akusmatické skladby, obvykle pro vícekanálová vystoupení, rozhlasové vysílání nebo instalace. Její doktorská práce je věnována zvukové performativitě a integraci teorie zvukového prostředí a konkrétní hudby do zvuku pro film.

Vystudovala film (Lisabon, 2008) a má magisterský titul na Institut of Sonology (Haag, 2012), kde působí jako hostující lektorka. Od roku 2013 je členkou výukového výboru na CAS – FAMU a v současné době je doktorandkou na The School of Music and Media na Bangorské univerzitě ve Velké Británii. Její doktorský projekt V rámci stipendia Parryho Williamse se jmenuje "akusmatické foley". Sídlí v Praze, kde vytvořila „regardless“ - manifest o průkopnících elektronické hudby a zvukového umění. Je členkou live-coding skupiny k-o-l-e-k-t-i-v a noise tria SHLUK.

Na Petrohradská kolektiv Pinheiro představí nová díla „commotion“ (2019), do que ressoa (2021) a „pawns grebovka“ (2023), a poté svou starší kompozici „something to hold onto“ (2016).
Sara Pinheiro is a sound-maker. For film and video-art, she does sound recording, editing, foley and mixing. In her solo practice, she makes acousmatic pieces, usually for multichannel performances, radio broadcasts or installations. Her practice-based research PhD is dedicated to sound performativity and the integration of soundscape theory and concrete music into sound for film.

She graduated in Cinema (Lisbon, 2008) and holds a Master of Music in Sonology (The Hague, 2012), where she is a guest lecturer. She has been part of the teaching committee at CAS – FAMU since 2013 and is currently a PhD student at The School of Music and Media, at Bangor University (Uk). Under the Parry Williams scholarship, her PhD project is titled “acousmatic foley”. She is based in Prague, where she created „regardless“ - a manifesto on pioneers of electronic music and sound-art. She is a member of the live-coding group k-o-l-e-k-t-i-v and the noise trio SHLUK.

For Petrohradská kolektiv event, Pinheiro will be presenting new works: „commotion“ (2019), do que ressoa (2021) and „pawns grebovka“ (2023), while revisiting the live performance „something to hold onto“ (2016).


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.