LIVE: NEO DOVE
na dvorku Petrohradské
16. 05. 2024 19:30

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


Neo Dove is a new moniker of Wim Dehaen (Benelux Energy) - experimental musician, member of Mango Object and member of now defunct Genot Centre label and chemist.“Sound material - I am speaking of actually pre-existing sound objects - is atomic (and its assemblies to some extent even molecular?) and, so to speak, can be put under the lens, that is, probed to reveal its inner mysteries. The trick is simple and essentially spectroscopic - particle-particle or particle-force interactions emit something like a trace of the real underlying material. And what is composing if not active, constructive listening, i.e. observing and ordering the previously unseen? This is my credo.”


Neo Dove je nový pseudonym Wima Dehaena (Benelux Energy), experimentálního hudebníka, součást projektu Mango Object, člena nyní již neexistujícího vydavatelství Genot Centre a chemika.„Zvukový materiál - mluvím o skutečně existujících zvukových objektech - je atomární (a jeho sestavy do jisté míry i molekulární?) a lze jej proto podrobit zkoumání abychom odhalili jeho vnitřní tajemství. Trik je jednoduchý a v podstatě spektroskopický - interakce částice-částice nebo částice-síla vyzařují něco jako stopu skutečného základního materiálu. A co je komponování, když ne aktivní, konstruktivní naslouchání, tj. pozorování a uspořádání dosud neviděného? To je mé krédo.“
Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.