Sítě

na dvorku Petrohradské
 16. 06. 2022 19:30


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation
Essential czech drone project of two musicians Jan Kašpar (Obelisk of Light) and Jan Tomáš (Tomáš Palucha, Lvmen) is awakening from three years long hibernation, now updated to a trio by new member Tomáš Vondra. With hardcore and guita scene background, they naturarly found a way to ambeint forms fo expression. Synths and more pedal effects were added and the sound of guitar melted into emotive multilayered drones.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.


fb: https://www.facebook.com/zrcadlemven/

ig: https://www.instagram.com/janxkaspar/

ig: https://www.instagram.com/ledolam/

bc: https://sitesitesite.bandcamp.com/
Zásadní české dronové těleso dvojice hudebníků Jana Kašpara (Obelisk of Light) a Jana Tomáše (Tomáš Palucha, Lvmen) se probouzí z tříleté hibernace, nyní obohaceni o třetího člena, Tomáše Vondru. S pozadím v hardcorové a kytarové scéně si přirozeně našli cestu k ambietnějším polohám. Kytary doplnili synťáky, přidali více pedálů a zvuk kytar ještě více rozmělnili do emotivních mnohovrstevnatých dronů.
 
Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.