White Wigwam

na dvorku Petrohradské
 16. 08. 2022 19:30


Vstupné: dobrovolné
Entry: donation
Prague-based electronic producer White Wigwam (also a member of Rouilleux and Kaspar von Urbach) debuted with dark minimal synth EP "Ground/Trigger" in 2014. Two years later he entirely switched to modular setup. As the synthesizer and rhythm architecture of the modules slowly growed up and changed, the same happened to the structure of the music represented by later releases „Zrnění“ or his latest „Trash Sequences“ on Antimother label. But no matter if his music goes into a dancier direction or dwells in more slow-paced darkness, it's basics stays the same – mechanical industrial pulse.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the third year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura. Also will be joined for the second time by composer and audiovisual artist Oliver Torr.


Pražský elektronický producent White Wigwam (také člen projektů Rouilleux nebo Kaspar von Urbach) debutoval v roce 2014 potemnělým minimal synthovým EP „Ground/Trigger“. Dva roky poté přesedlal na čistě modulární syntezátor. Jak se architektura jeho setupu měnila a rostla, ovlivnilo to i strukturu jeho skladeb, které se objevily na jeho pozdější nahrávce „Zrnění“ a na nejnovějším albu „Trash Sequences“ vydaném na labelu Antimother. Bez ohledu na to, jestli jsou jeho kompozice tanečnějšího rázu nebo setrvávají v potemnělé zádumčivosti, základním stavebním kamenem zůstává strojový industriální puls.

Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již třetím rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong, kterého již po druhé svým výběrem doplní hudební skladatel a audiovizuální umělec Oliver Torr.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.