Artist In Residence 2020 


Umělec v Rezidenci 2020


Since the year 2016 the artists run initiative Petrohradska kolektiv and the Jedna Dva Tri gallery are organizing the Artists in Residence program and with this year’s global setting of the pandemic situation with the Covid-19, we´ve decided to open the program also to czech artists and artists living/ studying/ creating in Czech republic.

Artists in residence program is one of our key activities as a cultural exchange, dialogue and view on art from different perspectives is one the key features of expanding our local horizons of knowledge. Our residency project is an opportunity for independent research, self development or developing your own project, artistic exchange, networking or experimenting.


Our goal is to support individuals from various fields of audiovisual art/ new media and contemporary art; researchers in the field of art; architects, designers. Same as recent years with international participants we prefer artists willing to stay and work on site for most of the time to maximize their focus. The concept of the residency is meant to be a medium for realization of art projects and experiments leading to exhibition in Jedna Dva Tri Gallery.
Petrohradská kolektiv nyní přijímá přihlášky do programu Artist In Residence i pro české umělce. Od roku 2016 se program rezidenčních pobytů, zaměřoval pouze na zahraniční autory a stal se jednou z klíčových součástí koncepce Petrohradská kolektiv. V letošním roce se díky okolnostem pandemie obracíme na uměleckou komunitu působící také v České Republice.

Cílem mezinárodního rezidenčního programu Petrohradská kolektiv je vytvoření prostoru pro vzájemnou výměnu myšlenek a názorů mezi českou a zahraniční uměleckou scénou. Program je zaměřen na nezávislé umělce, kteří přinášejí konkrétní projekt nebo se zajímají o rozšíření svých obzorů. Rezidence je příležitostí pro nezávislý, samostatně vedený profesní rozvoj, uměleckou výměnu, networking a experimentování.

Naším cílem je podpora začínajících audiovizuálních umělců různých oborů, jejichž díla jsou založena na myšlence nezávislé na formě;,výzkumníků v oblasti současného umění;, architektů a designérů. Jelikož součástí rezidence je ubytování a ateliér v Petrohradská kolektiv dáváme přednost mimopražským tvůrcům. Rezidence je koncipována jako médium pro realizaci uměleckých projektů a experimentů v Jedna Dva Tři gallery.What do we offer?

Co nabízíme?

The basic idea of Petrohradska compound was to bring new environment for effective work in pleasing environment, place where you can focus on your projects but also give yourself a small break without the need of leaving the place all the time.

During the whole residency we are providing production, technical, promotive, curatory support and assistance. The cost of travel and material is covered for maximum fee of 200 euro.

For work purposes are designated 3 private studios for artist in residency program, on the top of that access to basic equipped workshop, photo studio, sound recording studio or rendering workstations upon request with presence of our employee.

As for living at Petrohradska - we are providing each resident one private room in a shared apartment consisting of 3 bedrooms, kitchen, entrance hall and bathroom. Apartment is located on ground floor of the building next to Petrohradská kolektiv´s facilities, office and studio.Základní myšlenkou areálu Petrohradská kolektiv bylo vytvořit komunitní místo pro tvorbu a umění, efektivitu práce v příjemném prostředí, kde se můžete soustředit na vlastní projekty, ale stále si dát rychlou pauzu bez nutnosti opustit budovu.

Dále poskytujeme Výstavní prostor s produkční, technickou, propagační a kurátorskou podporou. Náklady na cestovné a materiál jsou kryty v rámci partnerské spolupráce, popřípadě z grantových zdrojů do maximální výše 200euro.

Součástí rezidence je poskytnutí pracovního prostředí. V budově jsou pro tyto účely vyhrazeny tři soukromé ateliéry a dále základně vybavená dílna s nářadím, foto-video ateliér, nahrávací studio nebo výkonné pracovní stanice na rendery, které můžete využít na základě individuální domluvy za přítomnosti člena týmu Petrohradská kolektiv.

Rezident má k dispozici soukromý neprůchozí pokoj ve třípokojovém bytě se společenskými prostory, kuchyní a sociálním zázemím. Byt se nachází v přízemí ateliérového komplexu.How to apply?

Jak se přihlásit?

Our opencall is announced on non-periodic basis once a year, you can subscribe for our newsletter or check our social media channels. Our committee consists of Petrohradska kolektiv members, external curators of Jedna Dva Tři gallery and others and allied professional artists.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím naší otevřené výzvy, ta je organizována nepravidelně jednou ročně (informace o aktuálních výzvách zveřejňujeme na našem Facebooku). Výběr podléhá komisi, která je ustanovena ze členů Petrohradská kolektiv, externích kurátorů Jedna Dva Tři gallery pro daný rok a spřátelených výtvarníků.
Deadline: 16.8.2020                               
Duration of residency: 3 – 6 weeks
Residency period: August 2020 - October 2020
Results: 22.8.2020
Location: Petrohradská 13, 1010 00 Prague, Czech Republic Contact: opencall@petrohradskakolektiv.com


Deadline: 16.8.2020          
Duration of residency: 3 – 6 weeks
Residency period: August 2020 - October 2020
Results: 22.8.2020
Location: Petrohradská 13, 1010 00 Prague, Czech Republic
Contact: opencall@petrohradskakolektiv.comConditions of cooperation

Podmínky

Very good or excellent knowledge of English or Czech language

The artist delivers final report with photographic documentation from the course of the residency.

Residents of the Artist In Residence Petrohradska kolektiv program are required to spend at least 75% of their stay at the residence.

The stay ends with an author’s presentation(or online version equivalent) and an exhibition/ performanceKomunikačním jazykem je angličtina a čeština.

Umělec se zavazuje vypracovat z průběhu rezidence závěrečnou zprávu s fotografickou dokumentací.

Rezidenti programu Artist In Residence Petrohradská kolektiv jsou povinni strávit alespoň 75% času svého pobytu v místě rezidence.

Pobyty jsou zakončeny autorskou prezentací(nebo jejím online ekvivalentem) a výstavním projektem.
PAST RESIDENCIES

PROBĚHLÉ REZIDENCE