Workshop Sonic Shed w/ Lotus Wash #2


 


17. 04. 2024

18:00


Připojte se k Davidu Herzigovi aka Lotus Wash z Noise Kitchen a prozkoumejte kreativní způsoby použití hardwarových nástrojů s vaším DAW (Digital audio workstation).
Workshop je zaměřený na návrh a manipulaci zvuků. Dozvíte se o propojení MIDI mezi počítačem a nástrojem, reampingu a dalších technikách.Tento workshop bude soustředěn na vytváření zvukových textur z terénních a hlasových nahrávek účastníků.

Měli byste odejít se znalostmi:
Jak postupovat při samplování a resamplování.
Jak vytvářet vlastní zvukové vlny a bicí samply.

Akce je bez registrace, účast je zdarma!PS: Nahráli jste v poslední době JAKÝKOLIV zajímavý zvuk? I kdyby to bylo jen telefonem, pošlete nahrávku na níže uvedenou adresu a my ji použijeme během workshopu!  noisekitchen@petrohradskakolektiv.com

 Join David Herzig aka Lotus Wash of Noise Kitchen in exploring creative ways of integrating hardware instruments into your DAW workflow.
Workshop focused on designing and manipulating sounds. Learn about MIDI exchange between a computer and an instrument, reamping and more. This edition will be focused on creating sound textures from field recordings and voice memos of the attendees.

You should leave knowing:
How to go about sampling and resampling.
How to create custom waves and drum samples.

No registration required, attending is free!PS: Recorded ANY interesting sound lately? Even if it was just with a phone, send your sample to the address below and we'll use it during the workshop! noisekitchen@petrohradskakolektiv.com

Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.