Open studio
Fatcat Press    

na dvorku Petrohradské
SEASON OPENING17. 05. 2022 
17.00 

Fatcat Press studio, work with an eco-friendly variety of printing with water-based inks on cotton, linen, denim, twill - without elastic additives. In the open studio, Juliana Chomová, Matěj Smrkovský and Eva Maceková will print their original motifs on textiles you bring. You will be able to see the works of these artists and much more at the Show Me Your klub sales exhibition in the Jedna Dva Tři Gallery. The studio is open to the public on an exceptional basis during the SEASON OPENING.
Fatcat Press, se věnuje ekologické variante tisku vodou ředitelnými barvami na bavlnu, len, riflovinu, kepr – bez elastických příměsí. V rámci otevřené dílny se budou tisknout autorské motivy od Juliány Chomové, Matěje Smrkovského a Evy Macekové na textil, který si kdo přinese. Díla těchto autorů a mnoho dalšího budete moci shlédnout v rámci prodejní výstavy Show me your klub v Jedna Dva Tři Gallery. Dílna je veřejnosti přístupná výjimečně v rámci SEASON OPENING.
 
Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.